М

iDevice ikoon Terminid М
Материальный – materiaalne
материальные ценности – materiaalsed väärtused
материальные затраты – materiaalsed kulutused
Месячный – kuu-
оклад – kuupalk
отчёт – kuuaruanne
Минимальная зарплата – miinimumpalk
Метод учёта по себестоимости – soetusmaksumuse meetod