Э

iDevice ikoon Terminid Э
Экономика - majandus
Экономический - majanduslik
Эквиваленты денежных средств – raha ekvivalendid, lähendid