Majandusarvestus

Loe läbi majandusarvestuse teemad, püüa nendest aru saada. Olulised sõnad ja väljendid on esile toodud paksus kirjas. Vajadusel kasuta vene-eesti sõnastikku ja seejärel tee läbi enensekontrolli testid. Sõnastikus kuula ka sõnade hääldust - iga sõna või sõnaühendi ees on meediamängija, mille abil saad kuulata hääldust.