6.6 JK-triger

iDevice ikoon

Universaalsed JK-trigerid võivad olla kasutatud erinevate trigerite koostamiseks. Sisendid J (Jump) ja K (Key) vastavad sisenditele S ja R. Signaali "1" andmisel sisendile J, triger läheb olekusse "1".

Signaali "1" andmisel sisendile K, triger läheb olekusse "0" (olenemata sellest, mis oli eelmine olek).

Kui mõlematel sisenditel on "1", siis triger muudab enda oleku vastupidiseks (samamoodi nagu T-triger).

JK-triger realiseerib järgmise loogikafunktsiooni:

Qt+1=K(t)Q(t)+J(t)K(t)+J(t)Q(t)

Joonis 6.6.1. JK-trigeri funktsionaalne skeem

Tabel 6.6.1. JK-trigeri tõeväärtustabel

J

K

Qt

Qt+1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üheaegne sisendite JK muutumine tähendab trigeri tüübi muutust.

Joonis 6.6.2. JK-trigeri funktsionaalne skeem sünkroontrigeri baasil

JK-trigeri funktsionaalne skeem võib olla realiseeritud kas kahetaktilise või ühetaktilise sünkroontrigeri baasil.

Joonis 6.6.3. JK-trigeri ajadiagramm


iDevide ikoon Ülesanne 7

Koostada JK-trigeri funktsionaalne skeem sünkroonse kahetaktilise RS-trigeri baasil ning simuleerida seda programmis LOGO! Soft.

I1 - sisend J

I2 - sisend K

I3 - sisend C

Q1 - väljund.

NB! Triger peab täitma nii RS-trigeri tehteid, kui ka T-trigeri tehteid.

Lõpetada funktsionaalne skeem:

Joonis 6.6.4 Lõpetada JK-trigeri funktsionaalne skeem