6. Trigerid

iDevice ikoon Sisukord

6. Trigerid

6.1 Järjendloogika

6.2 Asünkroonne RS-triger

6.3 Sünkroonne RS-triger

6.4 D-triger

6.5 Т-triger

6.6 JK-triger


iDevice ikoon Eesmärgid
1. Mäluseadmete tööpõhimõtte tundmaõppimine.

2. Asünkroonse ja sünkroonse RS trigeri, D-, T-, JK-trigeri tundmaõppimine.

3. Trigerite ning nende skeemide simuleerimine ja analüüs.


Kasutatud allikad:

1. Lehtla,T., Rosin,A. Loogika ja programmeerimine. Tallinn: TTU elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2003.

 

 

2. Калабеков. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Москва: Горячая линия, Телеком, 2005.

 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80

4. http://et.wikipedia.org/wiki/Triger