3.18 Paigalduskomponentide kaitseastmed

iDevide ikoon

Kaitseastmeid tähistatakse kas sümbolitega (nt. ) või väljendatakse arvudega (nt. IP 21). Kaitseastmete rahvusvahelises tähises väljendab esimene tunnusnumber kaitset võõrkehade ja puudutamisohu eest, teine number aga kaitset vee kahjuliku sissetungimise eest.

Lisaks numbritele võib kaitseastme tähise lõpus olla mittekohustuslikke lisaselgitustähti. Esimene neist (A, B, C, D) väljendab kaitset seadme siseosale võimaliku puudutamise eest, teine (H, M, S, W) aga seadme muid iseärasusi (vt. tabeleid 15,).

Tabel 15. Kaitseastme tähise (IP-Koodi) ülesehitus.


Allikas: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Elektrpaigaldiste , 1999, lk.36

Tabel 16. kaitseastmete tunnusnumbrid ja lisaselgitustähed.

Allikas: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Elektrpaigaldiste , 1999, lk.36

Tabel 17. Kaitseastmete tähistamine sümbolitega.

Allikas: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Elektrpaigaldiste , 1999, lk.37

Tabel 18. Lülitite ja pistikupesade nõutavad kaitseasmed eri ruumides.

Allikas: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Elektrpaigaldiste , 1999, lk.37

Tabel 19. Valgustitele nõutavad kaitseastmed.


Allikas: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Elektrpaigaldiste , 1999, lk.113