Kosmeetikatoodete märgistamine

iDevice ikoon
Sajaprotsendilist tagatist toote ohutuse kohta ei saa anda mitte keegi mitte kusagil mitte kellelegi. Ka pole sada protsenti kindel see, et kõik turul ringlevad tooted on vajaliku kontrolli läbinud. Seepärast jääb tahes-tahtmata osa vastutust tarbija kanda. Kahtle, kontrolli, küsi ja juurdle, enne kui ostad. Sama korda siis, kui oled juba ostnud.

Kosmeetikatoodete märgistus peab olema nähtav, selgelt loetav, kulumiskindel, tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav ning ei tohi tarbijat eksitada.

Kosmeetikatootega vahetult kokkupuutuval müügipakendil (tootepakend) ja tootepakendit ümbritseval müügipakendil (ümbrispakend) peab olema tootja, tema volitatud esindaja või toote turule laskmise eest vastutava isiku (edaspidi tootja) nimi, ärinimi või logo ja aadress või registrijärgne asukoht. Nimetatud teave võib olla lühendatud kujul, kui lühend võimaldab tootjat üheselt identifitseerida.

Toote- ja ümbrispakendil peab olema märgitud toote netokogus, mis on tootepakendis sisalduva toote kogus pakendamise momendil massi- või mahuühikutes.

Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg või viide sellekohase teabe asukohale pakendil. Minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg esitatakse pärast sõnu „parim enne", märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras.

Minimaalse säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. Selliste toodete pakendile märgitakse üldjuhul periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast tootepakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või selle vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M".

Toote- ja ümbrispakendile peavad olema märgitud teave kosmeetikatoote kasutamise eritingimuste kohta ja hoiatused või muu asjakohane teave toote ohutuks kasutamiseks.

Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud toote partii number või muu teave, mis on vajalik toote identifitseerimiseks

Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud toote otstarve, juhul kui see ei ole üheselt selge toote nimetusest ja esitlusest.

Võõrkeelse märgistusega toodete korral tuleb ülaltoodud teave esitada liikmesriigi ametlikus keeles. Seega peab Eestis olema nimetatud teave esitletud eesti keeles.
Toote- või ümbrispakendile peavad olema märgitud kosmeetikatoote koostisained. Koostisainete loetelu algab sõnadega «Ingredients». Koostisainete loetelus märgitakse kõik koostisained, mille sisaldus on suurem kui 1%, nende sisalduse kahanevas järjestuses.

Avatud kreemipurgi sümbol
Toote ohutuks kasutamiseks on abiks märgistus, mis kujutab avatud kreemitopsi. Avatud kreemipurgi sümboli märgistusnõue tuleneb Euroopa Parlamendi nõukogu direktiivi "Nõuded kosmeetikatoodetele" (76/768/EMÜ) parandusest, mis on vastu võetud veebruaris 2003. See tähendab seda, et alates 11. märtsist 2005 ei märgita tootele minimaalse säilimisaja lõpptähtaega, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud.

Vastasel korral peab pakendil olema märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil. Kreemipurgi sisse või vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes, mille arv kirjutatakse numbritega. Numbrite järele märgitakse omakorda täht „M". Märgistuse eesmärgiks on paremini informeerida tarbijaid, kuna mõningate kosmeetikatoodete kvaliteet võib peale avamist halveneda ja tooted võivad muutuda ohtlikuks. Näiteks avatud kreemipurgi sümbol kirjaga 12 M hambapastatuubil tähendab seda, et peale avamist säilib see 12 kuud.


iDevice ikoon Pildigalerii
Näita Avatud kreemipurgi sümbol pilti
Avatud kreemipurgi sümbol
Näita Teabe asukohale viitav sümbol pilti
Teabe asukohale viitav sümbol


Creative Commonsi litsents
Autori Liina Maasik teos pealkirjaga Näo- ja kehahooldustooted on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Estonia litsents.