Töötajate motiveerimine

Töötajate motiveerimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Enamus neist on materiaalsed ja tänapäeval vaieldamatult ka kõige efektiivsemad. Ühegi ettevõtte motivatsioonisüsteem ei saa kunagi lõplikult valmis, sest tegemist on dünaamilise nähtusega, mis on pidevas muutumises tänu sellele, et indiviidide motiivid aja jooksul muutuvad mitmesuguste tegurite, nagu vanus, haridus jms. toimel.

Motivaatoreid võib jagada mitmeti, näiteks kollektiivseteks (motivaator peaks ühtmoodi mõjusalt toimima tervele kollektiivile) ja individuaalseteks (inimese individuaalsetele vajadustele lähenedes).

Palju kasutust on leidnud motivaatorite jaotus sisemisteks ja välisteks. Sisemised motivaatorid on seotud eelkõige psühholoogilise tasuga (on võimalus rakendada oma võimeid ning olla tunnustatud) ning välised motivaatorid on seotud käegakatsutava tasuga, milleks on palk, turvalisus ja töötingimused.

Motivatsioonisüsteem:

POSITIIVSED KOMPONENDID 

materiaalsed

mittemateriaalsed

palk

Töökorraldus,

preemia

töö sisu

soodustused

tunnustus

hea sisekliima

töötingimused

NEGATIIVSETE KOMPONENTIDENA võib nimetada:

 • rahalised karistused
 • noomitus
 • sanktsioonid
 • koondamine

 

MOTIVEERIMISTAKTIKAD X HOTELLIS

Soodustused arvutiga töötajatel - silmade kontroll ja korrigeerimisvahendite osaline kompensatsioon

Soodustused kõigil töötajatel

 • kord aastas gripi vastu vaktsineerimine
 • transport koju ajal, mil ei liigu ühistransport
 • sünnipäeva meelespidamine ja kingitus (nt puuviljakorv)
 • töötaja meelespidamine oluliste perekondlike tähtpäevade puhul: näiteks abiellumise puhul on firma poolt tort
 • toitlustamine soodushinnaga
 • töötaja firmas töötamise tähistamine (alates 5 aastast)
 • suve- ja talvepäevad
 • spordiklubi liikmetele sporditoetus
 • traditsioonilised üritused, nagu sõbrapäeva tähistamine, jõuluvastuvõtt, jõulupidu lastele, uusaastapidu
 • kuu ja aasta parima teenindaja valik