Enesekontrolli test

Libliknõelaga vereanalüüsi võtmine

  
Vali õige vastus (õigeid vastuseid võib olla ka mitu)!