Ohmi seadus

Ohmi seadus: Voolutugevus on võrdeline pingega vooluringi osa otstel ja pöördvõrdeline vooluringi osa takistusega. I=U/R


Olulised järeldused Ohmi seadusest:

1. Kui muuta pinget tarbija otstel n korda siis muutub ka tarbijat läbiv voolutugevus n korda. Näiteks kui 5 oomisele takistile on rakendatud pinge 10 V läbib seda vool tugevusega 2 A. Suurendades pinget takisti otstel 3 korda (30 V) siis suureneb ka takistit läbiv vool 3 korda (ehk siis takistit läbivaks voolutugevuseks on 6 A).

2. Kui tarbijat läbiv vool muutub n korda siis muutub ka pinge tarbija otstel n korda. Näiteks kui 6 oomist takistit läbivaks voolutugevuseks on 2 A siis on selle takisti otstel pinge 12 V. Kui seda takistit läbiv vool vähenes 2 korda (nüüd on vool 1 A) siis vähenes ka pinge takisti otstel 2 korda (nüüd on pinge takisti otstel 6 V).

3. Kui tarbija takistust muuta n korda siis muutub voolutugevus 1/n korda. Näiteks kui 8 oomise takisti otstele rakendada pinge 4 V läbib seda vool tugevusega 0,5 A. Kui nüüd asendada 8 oomine takisti 2 oomise takistiga (tarbija takistus vähenes 4 korda) siis voolutugevus kasvab 4 korda (nüüd on voolutugevus 2 A).

TÄHELEPANU! Järeldused 1 ja 2 EI KEHTI kui tarbija takistus sõltub tarbijale rakendatud pingest või seda läbivast voolust. Näiteks hõõglambi takistus on seda suurem mida kõrgem on pinge hõõglambi otstel.