Õmblusmasinad

iDevice ikoon
Õmblusvahendite hulka kuulub ka õmblusmasin. Õmblusmasinad võivad olla universaal- või eriõmblusmasinad. Kõige enam kasutatakse toote valmistamisel universaalõmblusmasinat (vt joonis 23), millega on võimalik peale detailide kokkuõmblemise sooritada ka teisi tööoperatsioone (palistamist, krookimist jne).

Joonis 23. Universaalõmblusmasin (autori joonis)

Erimasinaid kasutatakse ainult kindlate tööoperatsioonide tegemiseks. Näiteks äärestusmasin ehk overlok (vt joonis 24), nööpaugumasin (vt joonis 25) jne.

Joonis 24. Äärestusmasin (autori joonis)

Joonis 25. Nööpaugumasin (autori joonis)