Teppimine

iDevice ikoon
Teppimine, see on mitmest materjalikihist läbiõmblemine (vt joonis 58).

Teppimisega kinnitatakse omavahel:

  • pealisriie ja vatiin,
  • vooder ja vatiin,
  • pealisriie, vatiin ja vooder.

Teping muudab pinna ruumiliseks. Tepitakse nii õmblusmasinaga kui käsitsi. Paralleelsete pisteridade tegemisel kasutatakse piirajat, erinevate mustrite teppimisel spetsiaalset presstalda (Kivilo, 1986).

Detailid lõigatakse juurde töötlemisvaruga, mis pärast teppimist täpsustatakse. Teppimismuster kantakse pealmise riidele paremale poole enne selle vatiinile asetamist kas kriidi või spetsiaalse kangapliiatsiga.

Enne õmblema asumist kinnitatakse kangakihid omavahel nööpnõeltega või traageldades. Kinnitamist alustatakse keskkohast ja liigutakse servade poole. Õmblemisel jälgitakse, et riidesse ei tekiks volte. Paralleelsed pisteread õmmeldakse vastassuunaliselt. Lihtsam on teppida mööda diagonaalseid jooni, sest siis saab kangast vajadusel venitada.

Enne edasist töötlemist täpsustatakse detailide lõikeservad.

Joonis 58. Tepingud lapitekil (autori joonis)