2.6.2 Kordamisküsimused nr.15

iDevide ikoon Vasta küsimustele
 1. Mis põhjustavad mootori temperatuuri tõusu?
 2. Miks on ülemäärane tempetratuur kahjulik?
 3. Kuidas muutub mootori tööiga kui töötemperatuur ületab lubatu 8...100 C võrra?
 4. Kuidas muutub mootori isolatsiooni ressurss kui töötemperatuur langeb 8...100 C võrra?
 5. Milleks on mõeldud K-rakendumistunnusjoonega mootorikaitselülitid?
 6. Millised on soovitatavad kaitsevisid elektrimootoritele?
 7. Millised kaitseviisid peavad olema alalisvoolumasinatel?
 8. Kuidas valida lühisekaitsena kasutatavaid sulareid?
 9. Milline on tavaliselt lühisrootoriga asünkroonmootori käivitusvool?
 10. Milline on soovitav võtta sulari suurus kergete käivitustingimuste korral?
 11. Milline on soovitav võtta sulari suurus raskete käivitustingimuste korral (pikk kiirenduskestus, sagedased käivitused)?
 12. Mille eest tuleb mootoreid kaitsta?
 13. Milline peab kaitse olema?
 14. Kus peab olema minimaalpingekaitse?
 15. Mida mõistetakse liigkoormuskaitse all?
 16. Milliseid võtteid kasutatakse liigkoormuse kindlakstegemiseks?
 17. Millist mõju avaldab pinge mootori kuumenemisele?
 18. Kuidas muutub mootori kasutegur pinge tõusmisel?
 19. Kuidas mõjutab pinge kõikumine kadusid ja temperatuuri?
 20. Mis on üks sagedamini esinev liigkoormuse juhtum?
 21. Milline on kõige halvem liigkoormuse juhtum?
 22. Milline on käivitamisel eralduv soojushulkuurte käivitusvoolude (suure libistuse) tõttu?
 23. Kuidas võib kaivitada raske käivituse korral (kui kiirenemisaeg on suur)?
 24. Kui suur on asünkroonmootori käivituvool võrreldes nimivooluga?
 25. Kui palju soojust eraldub sama aja jooksul käivituse vältel, võrreldes nimivooluga töötamisel?
 26. Millega on ettemääratud mootori käivitusvool?
 27. Millest sõltub mootori kiirendusaeg?
 28. Millised on reeglina tavalise mootorikaitselüliti rakendumistunnusjooned?
 29. Kuidas mootorikaitselüliti termovabasti rakendusajad liigitatakse?
 30. Kui kiiresti peab elektromagnetiline vabasti lühisvoolu korral reageerima?
 31. Mida peab kaitselüliti rakendustunnusjoon lubama?
 32. Milline on oluline ernevus mootorikaitselüliti ja liinikaitselüliti vahel?
 33. Milliseid ülesandeid täidab mootorikaitselüliti?
 34. Kus kasutatakse Z tunnusjoonega kaitselüliteid?