2012. aasta vormid

 

Ettemakse taotlus
 

Eelarve muutmise taotlus
 

Tööjõukulude tabeli põhi - (palgaarvestuse tabeli põhi, mis on tarvis saata ka elektroonselt)
 

Finantsaruande (VMT) vorm - aruannete esitamine:

  • 15.märts 2012 (jaan-veebr kulud)
  • 15.mai (märts-aprill kulud)
  • 16. juuli (mai-juuni kulud)
  • 17.september (juuli-august kulud)
  • 15. november (sept-okt kulud)
  • 15. jaanuar 2013 (nov-dets kulud)

Tööajatabeli põhi - (kui töötaja täidab lisaks projekti raames tehtavale tööle samas asutuses ka muid tööülesandeid, peab ta projekti elluviimise ajal täitma tööajatabelit.


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.