2013. aasta vormid

Puhkusetasude kontrolltabeli kohta on info kättesaadav siit.

 

Tööjõukulude tabeli põhi - (palgaarvestuse tabeli põhi, mis on tarvis saata ka elektroonselt)
 

Finantsaruande (VMT) vorm - aruannete esitamine:

  • 15.märts 2013 (jaan-veebr kulud)
  • 15.mai (märts-aprill kulud)
  • 15. juuli (mai-juuni kulud)
  • 16.september (juuli-august kulud)
  • 15. november (sept-okt kulud)
  • 15. jaanuar 2014 (nov-dets kulud)

Tööajatabeli põhi - (kui töötaja täidab lisaks projekti raames tehtavale tööle samas asutuses ka muid tööülesandeid, peab ta projekti elluviimise ajal täitma tööajatabelit.


 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.