Puhkusetasude kontroll

 

Programmi lõpus on kohustuslik esitada puhkuse inventuuri tabel iga töötaja kohta, kellele on programmist makstud puhkusetasu. 

Tabeli vorm on kättesaadav siit.

Näidistabel on kättesaadav siit.

 

Programmist tohib töötajale arvestada puhkusetasu proportsionaalselt programmi heaks töötatud ajaga ja vastavalt „Töölepingu seaduses” sätestatud korrale.

 

Abimaterjale:

  • Puhkusetasude abikõlblikkuse arvestamise metoodikad on kättesaadaval siin.
 

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.