Transpordikulud


Vorm bussipiletite hüvitamiseks

Seminaril või koosolekul osalejate bussipiletite kompenseerimiseks tuleb saata igal osalejal oma bussipiletid vastaval vormil aadressile HITSA, Raja 4c, 12616 Tallinn.

NB! Linnasiseseid ühistranspordi pileteid projekti raames ei hüvitata. Kõikidele bussipiletitele peab olema peale kirjutatud HITSA, Raja 4c, 12616 Tallinn. Takso arveid hüvitatakse ainult juhul, kui ühistransporti pole võimalik kasutada.

 

Sõidupäeviku vorm

Kui eelnevalt kokku leppida, siis on võimalik hüvitada ka autosõidu kulusid.

 

Autosõidu hüvitamiseks on vajalik sõidupäeviku esitamine. Sõidupäevikule tuleb lisada bensiinitšekid ning koopia juhiloast ja sõiduki registreerimistunnistusest.


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.