Programmi nõukoda

Programmi nõukoda:

Helle Noorväli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Peeter Normak - Tallinna Ülikool
Tiia Ristolainen - Tartu Ülikool
Heikki Päeva - Estonian Business School
Marge Kusmin - Tallinna Tehnikaülikool
Ene Koitla - Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Sigrid Vaher - Haridus- ja Teadusministeerium

Nõukoda tegutseb 2013. aasta lõpuni ning käib koos kaks korda aastas.


Nõukoja töökord


Protokollid:

Protokoll nr. 7-5.1/08-1, 5. detsember 2008
Protokoll nr. 7-5.1/09-1, 22. mai 2009
Protokoll nr. 7-5.1/09-2, 6. november 2009
Protokoll nr. 7-5.1/10-1, 21. mai 2010
Protokoll nr. 7-5.1/10-2, 12. november 2010
Protokoll nr. 7-5.1/11-1, 18. veebruar 2011
Protokoll nr. 7-5.1/11-2, 11. november 2011
Protokoll nr. 7-5.1/12-1, 1. juuni 2012
Protokoll nr. 7-5.1/12-2, 9. november 2012
Protokoll nr. 7-5.1/13-1, 24. mai 2013
Protokoll nr. 7-5.1/13-2, 25. september 2013
Protokoll nr. 7-5.1/14-1, 31. jaanuar 2014


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.