E-õppe sisutootmine

Kvaliteedinõuetele vastav ja rahvusvaheliselt tunnustatud e-õppe sisu arendamine läbi võõrkeelsete ja eestikeelsete e-kursuste ning interaktiivsete õpiobjektide.

Tegevuse eesmärgiks on parandada Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet regioonis ning muuta kõrgkoolide õppeprotsessid paindlikemaks. Antud tegevuse all töötatakse välja tasemeõppe ja täienduskoolituse e-kursuseid (sh luuakse ja rakendatakse ühiskursuseid) ning luuakse interaktiivseid õpiobjekte.

Programmi jooksul töötatakse välja 2113 AP mahus e-kursuseid ja 1595 interaktiivset õpiobjekti.

 

Materjalid:


Sisutootmise nõuded ja ajakava

Kehtib alates 01. jaanuar 2011

E-kursuste rahastamise alused

Kehtib alates 01. jaanuar 2011

Kinnitataud BeSt programmi nõukojas 21. mai 2010

Sisutootmise kontrollnimekiri haridustehnoloogidele

Õpiobjektide kvaliteedinäitajad

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Taotluste veeb

NB! Talvel 2008 ei olnud BeSt programmile taotluste veeb veel kohustuslik, aga alates uuest taotluste perioodist (sügis 2009) on taotluste veeb kohustuslik nii BeSt kui VANKeR programmides.

Repositoorium

Küsimused taotluste veebi ja repositooriumi kohta


Materjalid (kehtivusega kuni 31.detsember 2010):

          Sisutootmise nõuded ja ajakava
          Kehtib kuni 31. detsember 2010
          E-kursuste rahastamise alused
          Kehtib kuni 31. detsember 2010
          Kinnitataud BeSt programmi nõukojas 22. mai 2009

Tulemused:

 

Lisainfo:

Kerli Kusnets
kerli.kusnets[at]hitsa.ee
tel: 6 285 827


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.