Multimeediakeskused

Programmi raames on alates 2009. aasta algusest Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli juures käivitatud multimeediakeskused, mille ülesandeks on koostöös kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide haridustehnoloogide ning e-kursuste autoritega parendada loodavate e-kursuste ja õpiobjektide kvaliteeti interaktiivsete vahendite, animatsioonide, videote jms kasutamise kaudu. Keskuste teenuseid tasustatakse teenuse tellijate poolt programmide raames e-kursuse või õpiobjekti väljatöötamiseks ettenähtud vahenditest ja/või teenuseid tellivate koolide programmivälistest vahenditest kinnitatud hinnakirja alusel.

Täpsem info:

TÜ Haridustehnoloogiakeskus

TTÜ Haridustehnoloogiakeskus


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.