Tulemused

BeSt programmi (2008-2013) peamised tulemused:

 

Sisutootmine

  • Välja töötati 4666 EAP mahus e-kursuseid.
  • Välja töötati 1870 õpiobjekti ja sisupaketti.

Tutvu sisutootmise koondtabeliga, kus mahud on välja toodud nii koolide kui ka aastate lõikes

Kõik õppematerjalid on avalikult üleval ja huvilistele kasutamiseks HITSA Innovatsioonikeskuse repositooriumis.

Antud tegevuse edukaks elluviimiseks eraldati programmi partneritele vahendeid 27,75 koha haridustehnoloogide, 11,8 koha e-õppe tugiisikute ning 6 koha multimeediaspetsialistide töölevõtmise toetamiseks.

 

Kvaliteedisüsteem

E-õppe kvaliteedile pühendunud töörühma töö tulemusel on valminud:

Lisaks on viies e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus antud välja märk kokku 116 kursusele.

 

Teavitus

Toimus 143 kõrgkoolide infopäeva ja seminari kokku 3451 osalejaga
Anti välja 24 e-õppe uudiskirja.
Korraldati 4 rahvusvahelist konverentsi kokku 745 osalejaga
Toimus 27 temaatiliste võrgustike seminari kokku 2490 osalejaga
Toetati 6 e-õppe päeva läbiviimist

 

NB! Loe täpsemat infot programmi tulemuste ning ülejäänud tegevuste kohta BeSt programmi seire lõpparuandest.

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.