Temaatilised võrgustikud

BeSt programmi raames korraldatakse kõrgkoolidevahelisi valdkonnapõhilisi koostöövõrgustikke.

Temaatiliste võrgustike seminaride kohta leiab infot Võrgustik võrgutab lehelt.

Seminaridel osalemise sõidukulu hüvitatakse BeSt programmist alljärgnevatel tingimustel:

 

Kui Sa tuled bussi- ja/või rongiga

Seminaril osalejate bussipiletite kompenseerimiseks tuleb saata igal osalejal oma bussipiletid vastaval vormil (palun sisestada andmed elektrooniliselt, paberi formaat on A4) aadressile HITSA, Raja 4c, 12616 Tallinn. NB! Linnasiseseid ühistranspordi pileteid programmi raames ei hüvitata. Kõikidele bussipiletitele peab olema peale kirjutatud HITSA, Raja 4c, 12616 Tallinn. Kompenseerime transpordikulu, mis on esitatud hiljemalt kaks kuud peale võrgustiku ürituse toimumist. Kuludokumentidel (bussi- ja/või rongipiletitel) olev sõidukuupäev ei tohi olla hilisem kui päev enne või pärast üritust!

Kui Sa tuled autoga

Seminaridel osalemisel on võimalik hüvitada ka autosõitu, kui see on eelnevalt põhjendatud (vähemalt 3 seminarist osalejat on autos) ja kokku lepitud (nt saartelt tulijatel on odavam tulla ühiselt autoga). Autosõidu hüvitamiseks on vajalik sõidupäeviku esitamine. Sõidupäevikule tuleb lisada bensiinitšekk (kleebitud eraldi A4 formaadis paberile) ning koopiad juhiloast ja sõiduki registreerimistunnistusest.

Kõikidele bussipiletitele, arvetele, tšekkidele ja muudele kuludokumentidele peab olema peale kirjutatud HITSA, Raja 4c, 12616 Tallinn.

 

Kulude kompenseerimiseks vajalikud dokumendid leiab ka siit.

 

Lisainfo:

Triin Pajur
triin.pajur[at]hitsa.ee
tel: 6 285 870


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.