E-õppe päev

 

E-õppe arenduskeskus korraldab igal aastal Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames e-õppe päeva. See on traditsioon aastast 2003.

 

Igal aastal on mingi teema või sihtgrupp rohkem fookuses, aga laias plaanis on alati eesmärk üks - populariseerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-te võimalusi õppimiseks ja õpetamiseks igas vanuses huvilistele. Seda kõike ikka selleks, et ühiskonda teadvustada võimalustest meie ümber ja ärgitada kaasa mõtlema!

 

Käesoleval aastal oleme e-õppe päeva veebilehele koondanud 4 teemavaldkonda, mis toetavad õpetajate tunni läbiviimisel, annavad lapsevanemale uusi teadmisi ning õpilastele võimaluse kuulata erinevaid ettekandeid. Klikkides viidetel, jõuate vastavale teemalehele, kuhu on koondatud erinevad videod, viited õppematerjalidele ning juhendid. E-õppe päeva avalahele saab siit.

 

 

Tutvu juba toimunud e-õppe päevadega:

2012 - Kool kui digikodanikuks kasvamise koht

2011 - Vanaema õunapuu otsas

2010 - Kuidas kasvatada beebitiigrit?

2009 - Loovus ja innovatsioon

2008 - Kogu tõde e-õppest :)

2007 - E-õppe võimalused

2006 - Isiksuse igakülgne areng isetegemise kaudu

2005 - Õppimine e-kursusel

2004 - Õpin ennast tööle

2003 - E-õpe - täiskasvanud õppijale

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.