Veebimaterjale väikelastele


Eestikeelsed lehed

Delfi täheke

http://taheke.delfi.ee/?l=h

  

Antud veebimaterjal on mõeldud eelkõige lastele, kuid siit leiavad materjali ka emad-isad ning lasteaia õpetajad. See veebimaterjal pakub nii lugemist (luuletused, jutud, huvitavad faktid, info jms), vaatamist (joonistused), retsepte, mille järgi saavad ka väikelapsed süüa teha, meelelahutust, mänge, Tallinfilmi multifilme jms. Lisaks on foorum lastele.

Lastekas.ee

http://www.lastekas.ee/
http://mudila.lastekas.ee/

  

Perekond Leoste hallatav veebileht, millel on materjale nii lastele kui ka täiskasvanutele. Sellel leidub multikaid, videosid, mänge, õpetlikku infot nii lastele (näiteks päästevesti kasutamine) kui ka vanematele (näiteks lasteraamatud). Portaal pakub ka erinevaid võitlusi ja viktoriine lastele.

Laps või täiskasvanu saab kasutajakonto olemasolu korral üles panna pilte. Lasteka alamleht Mudila on õppekeskkond 3-7 aastastele lastele. Info ja kasutusjuhend lapsevanemale eesti ja vene keeles (http://mudila.lastekas.ee/kasutustingimused).

Meie oma

http://www.meieoma.ee

  

Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio portaal, kus keskne tegelane on Buratiino oma sõpradega. Pakub videoid, mänge, laulutekste lastelavastustest koos laulu videoga (Salmiku all) ja ka karaoke.

Muinasjutukate toidumaa

http://www.toitumine.ee/muinasjutukad/index-2.html

  

Õiget toitumist õpetav ja suunav koduleht, kus lapsed saavad mändida ning vanemad lugeda toitumisalast teooriat.

Pokumaa mängud

http://pokumaa.ee/index.php?page=10

  

Mälumängud, puzzled ja seenetundmismäng lastele. Lisaks on lehel ka infot Pokumaa, Pokude ning Edgar Valteri kohta.

Metsatark

http://www.rmk.ee/metsatark

  

Mäng Eesti metsa ja metsaelukate tundmise kohta.

Taaratark

http://www.taaratark.ee/game/

  

Lehelt leiab erinevaid mänge taara ja pakendi käitlemise kohta ("Pane pakend õigesse kasti", "Taara-Tark", "Taaraauto"), õpetliku pildigalerii ja infot selle kohta, mida teha pakendiga.

Rahatsirkus

http://tsirkus.minuraha.ee/

  

Lauamäng, mis paneb proovile mängija teadmised rahaasjadest.

Rahamaa

http://www.rahamaa.ee/

  

Rahamaa on lõbus, arendav ja õpetlik mängukeskkond 5-9aastastele lastele. Rahamaal leiab Teie laps tegevusi, mis tutvustavad talle mitmesuguseid raha ja selle kasutamisega seotud teemasid: kust raha tuleb, mis on raha väärtus, kuidas rahaga ümber käia ja seda koguda.

Kustuti

http://www.kustuti.ee/kustuti/kustuti_content.htm

  

Tuleohutuse õppekeskkond, mis õpetab käitumist tulekahju korral nii koolis, kodus kui ka looduses.

Päästerõngas

http://www.kustuti.ee/paasterongas/

  

Veeohutuse õppekeskkond, mis annab võimaluse ohtu sattumata arvuti taga istudes kontrollida ja täiendada oma veeohutusalaseid teadmisi. Saadud teadmised aitavad reaalsetes ohusituatsioonides võtta vastu õigeid otsuseid ning kiiresti reageerida.

Miksike

http://www.miksike.ee/

  

Õppekeskkond, mis on osaliselt tasuline. Tasuline on Minu Miksikese pakett.

Koolielu

http://www.koolielu.ee/

  

Parima ülevaate lastele suunatud keskkondadest ja õppemängudest saab lapsevanem koolielu portaalist. Õppeainete kategoorias on kõik materjalid nii märksõnade kui teemade kaupa kergesti leitavad. Koolielus leiduvad materjalid on ka aineekspertide poolt heaks kiidetud. Portaali töövahendite hulgas on toredaid joonistamisprogramme ja -keskkondi koos asjalike kasutusjuhenditega.


Inglisekeelsed lehed

CBeebies

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/

  

BBC loodud inglise keelne lehekülg eelkooliealistele lastele, nende vanematele ja eelkooliealsete lasteasutuse töötajatele. Tegemist on multimeedia vahendiga, seetõttu vajavad mitmed tegevused näiteks Multimedia Playeri olemasolu. Võimalused, mida antud lehekülg pakub:

Play Games  - õpetlikud mängud. Kahjuks kõik inglise keeles, mis vajab täiskasvanu abi. Mängulisi tegevusi saab valida tegelaskuju, teema või nime järgi.

Song Time - pakub muusikat ja laule, mis on mõeldud kas kuulamiseks ja kaasalaulmiseks (inglise keelsed sõnad olemas kõigil) või vaatamiseks ja liigutuste kaasa tegemiseks või mõlemat.

Make & Colour - väljatrükitavad lehed, mida lapsed saavad värvida, meisterdamine paberist (mudelid, nuku riided jms) ja muust materjalist (näiteks tühjad plasttopsid) ning kokandus.

Story Time all olevaid jutukesi ja luuletusi (mitmed neist on  animeeritud) saab valida tegelaskuju, teema, tegevuse (lugemine, vaatamine, trükkimine) või nime järgi. Valides Fairy Tales leiate mitmeid tuntud muinasjutte (punamütsike, tuhkatriinu jms), mida saab lapsele ise jutustada või lasta lapsel animeeritud piltide abil jutustada.

Watch & Listen all pakutakse BBC videoklippe ja raadiosaateid.

Iga tegevuse all ka info lapsevanematele, mida antud mäng või tegevus arendab.

Ülal on ka valik Crown ups , millelt pääseb lastevanematele mõeldud leheküljele. Siin on foorum (Message Board), juhendid, kuidas kasutada antud veebimaterjali, mida on siin uut jms. Lingi Family Time all on õpetuslikke tegevusi (Learning Activities), mänge (Games), kui ka huvitavaid laste ütlemisi (Watch and Listen). Lingi Parties and Charts all pole ainult materjal lastele pidude korraldamiseks, vaid ka materjal, mida saab kasutada laste arengu jälgimiseks.

 
Playhouse Disney

http://atv.disney.go.com/playhouse/index.html

  

Disney kanali veebileht väikelastele. Veebimaterjal pakub mänge, tegevusi (näiteks tähestiku õppimine, kujundite ja värvide kokkusobitamine, värvimine jms), muusikat, jutustusi ja videot. Veebilehe loojad väidavad, et seda kasutades arenevad lugemisoskused ja koordinatsioon.

Erinevate tegevuste korral näidatakse animatsiooniga ära tegevuse sisu, kuid kahjuks mitmete tegevuste selgitused on inglise keelsed. Näiteks seletatakse inglise keeles Beetlebugs’ nature Trip juures, millise objekti juurde sitikad tuleb juhatada.
 
Nick Jr.

http://www.nickjr.com/

  

Mõeldud nii vanematele kui ka lastele. Sisaldab väljatrükitavaid lehti värvimiseks ja meisterdamiseks, e-kaarte, toa-, õue- ja online mänge, toiduretsepte valmistamiseks koos lastega, aga ka videoid, jutte ning infomaterjale täiskasvanutele.

  

Mängud koolieelikutele

Väljaprinditavad lehed koolieelikutele

Prinditavad kaardid, kutsed jms

Käeline tegevus

Ideid jms väikelaste pidudeks

Allalaaditavad taustad ikoonid jms

Iga mängu korral (ülalt menüüst valik preschool games) on väga hästi kirjas, mitme mängija mänguga on tegemist ja milliseid arvutiseadmeid (hiir, printer vms) antud mäng vajab. Samuti on kirja pandud mida antud mäng arendab ja millises vanuses lastele see sobib.

 


FamilyEducation

http://fun.familyeducation.com/

  

Antud veebimaterjal on mõeldud eelkõige peredele, kuid siit leiavad häid ideid ja mõtteid ka õpetajad.

Lehe muudavad kergesti kasutatavaks ülamenüüs antud laste vanusepiirid. Your Child 0-6 on omakorda veel jagatud neljaks: Babies and Toddlers (imikud ja väikelapsed), Preschoolers (eelkooliealised), Kindergardeners (lasteaialapsed) ja Special Needs (erivajadustega lapsed) Eelkõige on tegemist lapsevanematele nõu, tuge ja infot pakkuva leheküljega.

Valides vasakult menüüst lingi Activities Center saab aga otsida vastavalt lapse vanusele erinevaid tegevusi, mis on omakorda liigitatud (tubased tegevused, kunst ja käsitöö, õpetlikud tegevused jms) ja alaliigitatud (näiteks kunsti ja käsitöö all on veel alaliigid joonistamine, savi ja plasteliin, riided ja ehted jms).

Reading Readiness Screening Tool on osaliselt kasutatav ka Eestis (juhul, kui lapsevanem oskab inglise keelt) ja näitab, kuivõrd laps saab aru sõnadest. Selle materjali kohta on öeldud, et see sobib 4-aastastele lastele ja mõõdab lugemiseelseid oskusi (prereading skills).

Analoogselt on kasutatav Multiple Intelligence Screening Tool.

Family Fun and Entertainment pakubmänge ja tegevusi koos lastega, aga ka nõuandeid. Näiteks, milline mänguasi on õige teatud vanuses laste puhul.


Webtots

http://www.webtots.co.uk/

  

Jällegi BBCmaterjal, mis pakub erinevaid tegevusi ja teemasid. Saab õppida kella, arvutama, joonistada, mängida klaverit, laulda jms. Trükkida saab sünnipäeva kutseid ja kaarte.


Billy Bear's Playground

http://www.billybear4kids.com/

  

Mitmeid erinevaid materjale pakkuv portaal. Jällegi nii lugemist, mänge. Erinevalt teistest on siin võimalik õppida kaarditrikke ja mustkunsti, teha teadusikke

eksperimente (nupp Show and Tell) ning pakutakse lastele mõeldud ClipArt ning arvuti ikoone, nuppe, taustapilte jms. Valides Fun and Games alt Online Lessons leiab hulga väikelapsi arendavaid õppemänge ja harjutusi (näiteks neljas liigne). Selle lehe puuduseks on aga rohked reklaamid, nii et tegevusteni jõudmiseks on vaja ekraanil allapoole kerida ja ka lehel liikudes avanevad sageli reklaamivad aknad.


DynaMo

http://www.bbc.co.uk/education/dynamo/home.shtml

  

Veel üks BBC materjal 4-11 aastastele lastele, nende vanematele ja õpetajatele. Veebimaterjalis on õppemänge, aga ka infot.


Fisher-Price

http://www.fisher-price.com/

  

Valides ülalt menüüst (NB! pop-up aknad peavad olema siin lubatud!) leiavad vanemad siit arendavaid mänge, mida saab mängida internetis (Online Games), väljatrükitavaid ja värvitavaid kaarte (Print & Color

Cards) ja joonistusi (Print & Color Pages), e-kaarte (E-cards for All Occations), ideid mängudeks ja õppetegevusteks (Play & Learning Activities), käelist tegevust (Crafts for Kids) ja sünnipäevaideid (Birthday Parties).


BabyTV

http://www.babytv.com

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.