E-õppe päeva ajakava

e-Õppe Arenduskeskus kutsub

E-õppe päevale

"Vanaema õunapuu otsas" (*)

12. oktoober 2011

12:00 -14:00 

 

Avalik loeng

PhD  Tõnu Ots
„Gerogoogika - kolme põlvkonna koostööpsühholoogia ja elukestev õpe“

Asta Põldma
(Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut)
„Rahvastiku vananemine ja selle mõju ühiskonnale"

14:05 - 14:40

E-õppe teemaline meelelahutuslik mälumäng „E-ga edasi!“ 

Eelnevalt salvestatud
(Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus)

15:00 - 16:00

e-Õppe TV

Külalised: PhD Tõnu Ots ja Annika Uudelepp (Poliitikauuringute Keskus Praxis)
e-Õppe televisiooni juhib saatesarja „Prillitoos“ saatejuht
Reet Linna (Eesti Rahvusringhääling)

16:30 - 17:30

Töötuba arvutiklassis

Karmel Tall - e-kursus „Õnne valem“
(Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool)
 
 

 

 

 

 

 

(*) E-õppe päeva pealkiri tuleneb lastekirjanik Mira Lobe teosest „Vanema õunapuu otsas“ (1970). Pealkirjaga soovime rõhutada aktiivsena vananemist ja solidaarsust erinevate generatsioonide vahel. 2012. aasta on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (EY2012) ning sellega seoses on kuulutatud 2011. aasta oktoober eakate ja sotsiaalvaldkonna kuuks.
 


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.