E-õppe kvaliteedi töörühm

E-õppe kvaliteedi töörühm on kokku kutsutud 2007. aastal. Töörühma eesmärgiks on kvaliteedisüsteemi väljatöötamine, selle arendamine ning vajalike juhendmaterjalide koostamine. Tänaseks on töörühma töö tulemusena valminud:

 • Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks. Juhend ilmus esmakordselt veebipõhisena 2008. aastal. Hiljem, 2010. aastal, nägi juhend päevavalgust ka trükiversioonis (Primus programmi toel). Täiendustega kordustrükk ilmus viimati 2012. aasta lõpus ning on kättesaadav enamikes õppeasutustes ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest >>
 • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsess, mis on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi >>
 • E-õppe kvaliteedi veebilahendus, mis on loodud kõikidele kes puutuvad kokku e-kursuse läbiviimisega või õpiobjekti loomisega. Veebilehte saab kasutada tööriistana, mille alusel parandada e-kursusi ja õpiobjekte ning seeläbi saavutada paremaid tulemusi õppetöös >>
 • Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks. Tegemist on kõige värskema väljaandega, mis ilmus 2013. aasta alguses. Loodame, et selle juhendi lugemise ja kasutamise järel saame Eestis ühtemoodi aru nii õpiobjektide mõistest kui ka sellest, kuidas õpiobjekte edukalt luua ja kasutada. Juhendi trükiversiooni väljaandmist toetas ESF Primus programm >>

Töörühma liikmed:

 1. Anne Villems, anne.villems@ut.ee / Tartu Ülikool
 2. Egle Kampus, egle.kampus@hitsa.ee / Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 3. Lehti Pilt, lehti.pilt@ut.ee / Tartu Ülikool
 4. Merle Varendi, merle.varendi@itcollege.ee / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 5. Toomas Plank, toomas.plank@ut.ee / Tartu Ülikool
 6. Eneli Sutt, eneli.sutt@hitsa.ee / Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 7. Kai Peiel, kai.peiel@hitsa.ee / Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Varasematel aastatel on töörühma töös osalenud lisaks Marge Kusmin (Tallinna Tehnikaülikool, 2007-2010), Maria Sarapu (HITSA, 2007-2011), Triin Marandi (Tartu Ülikool, 2012), Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool, 2012), Marko Puusaar (HITSA, 2012), Marit Dremljuga-Telk (HITSA, 2007-2013).

 

Eesmärgid 2013. aastal:

 1. Läbi on viidud "E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvoor;
 2. Kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi on sisse viidud vajalikud täiendused lähtuvalt kvaliteedimärgi taotlejate ja kursuste hindajate poolt antud tagasisidest;
 3. Ette on valmistatud ning õigeaegselt avatud "E-kursuse kvaliteedimärk 2014" taotlusvoor;
 4. Valminud on näidis õpiobjekt "Kvaliteetse õpiobjekti loomise juhendile";
 5. Alustatud on sisulise ettevalmistusega, et rakendada tööle eneseanalüüsi järgne tagasisidestamise vahend kvaliteedi veebis;
 6. Alustatud on õpiobjekti hindamismaatriksi loomisega.

 

Konverentsid ja artiklid:

 

E-õppe kvaliteediga seotud tegevusi toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.