Pädevuste töörühm
Pädevuste töörühm on kokku kutsutud, et jätkata tööd õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogiliste pädevustega. Töörühm töötab välja süsteemse pädevustel põhineva koolitussüsteemi, mis aitab õppejõul valida endale sobiv e-kursus meie kursuste andmebaasist, et tagada õpetajate ja õppejõudude teadlik ning eesmärgipärane koolitamine IKT valdkonnas.

 

e-Õppe Arenduskeskus on alates 2011. aastast  International Society for Tehnology in Education (ISTE, www.iste.org) organisatsiooni Premium liige. 

 

Meie eesmärgid aastal 2011/2012:

 • teha teavitustööd pädevuste olemusest ja kasutusvõimalustest;
 • ISTE riiklike haridustehnoloogia standardite (NETS.T, NETS.S ja NETS.A) tõlkimine ja kohandamine Eesti kontekstiga;
 • ISTE haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele (NETS.T) põhjal
  HT pädevuste enesehindamismudeli väljatöötamine;
 • Veebipõhise haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamisvahendi arendamine (koolitused.e-ope.ee).

HT töörühma kohtumised 2012. aastal:

 • 17. jaanuar (koosolek)
 • 27. veebruar (koosolek)
 • 10. märts (seminar)
 • 24. märts (seminar)
 • 21. aprill (seminar)
 • 24. mai (seminar)
 • 15.-16. juuni (seminar)

Pädevuste töörühma kuuluvad alates 2012 . aastast järgmised liikmed:

 • Anne Rosenberg, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Anne Villems, Tartu Ülikool
 • Ene Koitla, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Eneli Sutt, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Hans Põldoja, Tallinna Ülikool
 • Heidi Paju, Tallinna Ülikool
 • Ingrid Maavere, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tiigrihüppe SA
 • Jürgo Väli, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Kerli Kusnets, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Laine Aluoja, Türi Põhikool, Tiigrihüppe SA
 • Liina Lepp, Tartu Ülikool
 • Maido Mändmets, Varstu Keskkool, Tiigrihüppe SA
 • Maidu Varik, Kuressaare Gümnaasium
 • Marit Dremljuga-Telk, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Marko Puusaar, IT-Kolledž
 • Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tiigrihüppe SA
 • Merle Taimalu, Tartu Ülikool
 • Piret Luik, Tartu Ülikool
 • Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool
 • Triin Pajur, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse


 

Pädevuste töörühma liikmed 2009-2011:

 • Hans Põldoja, Tallinna Ülikool
 • Heikki Eljas, Tallinna Majanduskool
 • Jane Mägi, Kuressaare Ametikool
 • Ly Sõõrd, Tartu Ülikooli Teaduskool
 • Marju Piir, Tartu Ülikool
 • Marko Puusaar, IT Kolledž
 • Mari-Liis Peets, EITSA e-Õppe Arenduskeskus
 • Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Pädevuste väljatöötamist toetab:


Uudised
2012-06-20 15:09

Seminar toimub Tallinna Teeninduskoolis.

Osalevad: Anne Villems (TÜ), Varje Tipp (Pärnumaa KHK), Marit Dremluga-Telk (EITSA), Jürgo Väli (EITSA), Eneli Sutt (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA)

Seminari memo on siin.

Triin Pajur

2012-06-20 14:58
Muudetud: 2012-06-20 15:18

Seminar toimub GO Hotel Shnellis.

Osalevad:Anne Villems (TÜ), Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümn.), Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümn.), Hans Põldoja (TLÜ), Varje Tipp (Pärnumaa KHK), Laine Aluoja (Türi Gümn.), Merle Taimalu (TÜ), Anne Rosenberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Piret Luik (TÜ), Heidi Paju (TLÜ), Marko Puusaar (EITSA), Sirje Rekkor (TLÜ), Marit Dremljuga-Telk (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA), Ene Koitla (EITSA), Triin Pajur (EITSA). 

Seminari memo on siin.

Triin Pajur

2012-06-20 14:58
Muudetud: 2012-06-20 15:06

Seminar toimub Tallinna Teeninduskoolis

Osalevad: Anne Villems (TÜ), Varje Tipp (Pärnumaa KHK), Marko Puusaar (ITK), Marit Dremluga-Telk (EITSA), Triin Pajur (EITSA), Jürgo Väli (EITSA), Eneli Sutt (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA).

 

Seminari memo asub siin.

Triin Pajur

2012-06-20 13:35
Muudetud: 2012-06-20 13:43

Seminar toimub GO Hotel Shnellis.

Osalevad:  Piret Luik (TÜ), Sirje Rekkor (TLÜ), Varje Tipp (Pärnumaa KHK), Mari-Liis Peets (EITSA), Marit Dremljuga-Telk (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA), Ene Koitla (EITSA), Triin Pajur (EITSA).

Seminari memo on siin.

Triin Pajur

2012-06-20 13:21
Muudetud: 2012-06-20 13:25

Seminar toimub GO Hotel Shnellis.  

Osalejad: Piret Luik (Tartu Ülikool), Sirje Rekkor (Tallinna Ülikool), Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Mari-Liis Peets (EITSA), Marit Dremljuga-Telk (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA) , Ene Koitla (EITSA), Triin Pajur (EITSA)

Seminari memo on siin.

Triin Pajur

Pädevuste töörühma dokumendid
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.