Applications - View Application
Application (2008-09-29 — 2010-06-10)
Application type: Learning object
Name: Iluoperatsioonid programmiga GIMP
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: AGIIMT
Time of first run/use of the course/learning object: 2009/2010 õa
 
National curriculum: Ärijuhtimise õppekava infotehnoloogia spetsialiseerumisega
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
There are no other members
Technical implementation: Veebikeskkond, ekraanivideod Camtasia Studioga, õpijuhised veebilehtedena vaatamiseks ja PDF failidena printimiseks
Why is this course/module needed: Arvutigraafika õppeainesse kuulub ka fototöötlus. Kuid auditoorsete tundide mahu vähenemisega ei mahu antud huvipakkuvad teadmised auditoorsetesse tundidesse. Vajaminevad fototöötluse oskused on võimalik omandada 100% veebipõhise õpiobjekti abil.
Study process: Õpiobjekt koosneb 10 teemast. Iga teema käsitlemiseks on koostatud veebilehekülg. Samuti on võimalik juhend välja printida (PDF fail) ning iga teema on esitatud ka ekraanivideona. Mõned näited käsitletavatest iluoperatsioonidest: silmavärvi muutmine, hammaste valgendamine, ripsmete lisamine, laugude, huulte ja juuste värvimine, naha toonimine ja vistrike ning sünnimärkide eemaldamine, kõhnumine, tüsenemine, habeme lisamine ning riiete värvimine.
Evaluation of students: Õppeaine lõpeb hindelise arvestusega, kus hinde üheks osakaaluks (25%) on fototöötluse iluoperatsioonid.
 
Evaluation (2008-09-29 — 2010-06-10)
Decision: Supported
Predication: Loodud õpiobjekt vastab taotluse sisule ja mahule ning on kasutatav õppetöös
Salary: 8064
 
Presentation (2008-09-29 — 2010-06-10)
Repository: Iluoperatsioonid programmiga GIMP
Course web address: http://it.lvrkk.ee/ooFT_vana/ http://it.lvrkk.ee/ooFT_vana/
Presentation file: .pptx objekt.pptx objekt.pptx
 
Author
Name: Eve Keerus-Jusupov
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: 56616598
 
Changes
Submitted 2009-09-23 at 14:05 (Eve Keerus-Jusupov)
Application 2009-09-23 at 14:21 (Eve Keerus-Jusupov)
Decision/Predication 2009-10-29 at 10:48 (Kristiina Klaas)
Presentation 2012-04-09 at 16:44 (Eneli Sutt)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).