Applications - View Application
Application (2008-09-29 — 2010-06-10)
Application type: Learning object
Name: Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: puudub
Time of first run/use of the course/learning object: 2008/2009 kevadsemester
 
National curriculum: Kõik ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetooli rakenduskõrghariduse õppekavad
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
There are no other members
Technical implementation: HTML vorm, arvutused tehakse PHP abil ja tabelarvutuse funktsioonid, millega tabelarvutusprogrammis palgaarvestust teha, kuvatakse kasutajale kopeerimiseks teksti lahtrisse
Why is this course/module needed: Palgaarvestuse tegemiseks, tabelarvutusprogrammi õppivatele üliõpilastele palgaarvestuseks vajalike funktsioonide õppimiseks, veebiprogrammeerimist õppivatele üliõpilastele ülesandeks. Tabelarvutus on kohustuslik õppeaine peaaegu kõikides õppekavades ja veebiprogrammeerimine kuulub näiteks äriinfotehnoloogia õppekavasse.
Study process: Õppur sisestab veebivormi lähteandmetena kas palgafondi, brutopalga või netopalga, samuti maksuavaba tulu, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni II samba olemasolu. Klikk nupul Arvuta kuvab kasutajale vastused koos tabelarvutusprogrammis kasutatavate palgaarvestuse funktsioonidega.
Evaluation of students: Hinnatakse tabelarvutusprogrammis tehtud palgaarvestust ja veebiprogrammeerimises analoogse rakenduse loomist.
 
Evaluation (2008-09-29 — 2010-06-10)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekt vastab mahule 0.25 AP ja on praktiliselt kasutatav õppetöös
Salary: 7998
 
Presentation (2008-09-29 — 2010-06-10)
Repository: Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega
Course web address: http://it.lvrkk.ee/oo3/ http://it.lvrkk.ee/oo3/
Presentation file: .ppt Palgakalkulaator.ppt Palgakalkulaator.ppt
 
Author
Name: Eve Keerus-Jusupov
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: 56616598
 
Changes
Submitted 2008-10-31 at 20:10 (Eve Keerus-Jusupov)
Application 2008-11-23 at 12:29 (Eve Keerus-Jusupov)
Decision/Predication 2009-06-25 at 08:45 (Kristiina Klaas)
Presentation 2012-04-09 at 16:43 (Eneli Sutt)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).