Applications - View Application
Application (2009-09-15 — 2011-04-21)
Application type: Learning object
Name: Ärieetika
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: -
Time of first run/use of the course/learning object: sügissemester 2010
 
National curriculum: raamatupidamise rakenduskõrghariduse õppekava; kaubandusökonoomika rakenduskõrghariduse õppekava
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lektor
Technical implementation: E-õpiobjekt luuakse programmiga Exe Learning. E-õpiobjekt saab kättesaadavaks läbi IVA keskkonna.
Why is this course/module needed: Õpetamisega taotletakse, et õppija omandab professionaalse suhtumise eetilise käitumise normidesse ning soovitakse anda teadmisi enim levinud eetilistest teooriatest, oskusi leida (kompromiss)lahendit tekkinud konfliktile või hoida ära võimalikke konfliktsituatsioone.
Õppija saab ligi 100% ulatuses teha veebipõhiselt iseseisvat tööd: tutvuda e-õpiobjekti vahendusel õppematerjalidega ja lisamaterjalidega. E-õpiobjekt aitab ainet paremini omandada.
Study process: Käsitletavad teemad:
Eetika ja ärieetika ajalooline kujunemine
Juhi eetika
Tarbija eetika
Reklaami eetika
Evaluation of students: Üliõpilaste hindamine toimub aine raames Õppekorralduseeskirja alusel.
 
Evaluation (2009-09-15 — 2011-04-21)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekti sisu vastab nõuetele ja on õppetöös kasutatav
Salary: 7997
 
Presentation (2009-09-15 — 2011-04-21)
Repository: Ärieetika
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/eetika/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... ndru/eetika/index.html
Presentation file: .pdf Ärieetika õpiobjekti esitlus Diana Tandru.pdf Ärieetika õpiobjekti esitlus Diana Tandru.pdf
 
Author
Name: Diana Tandru
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: +372 329 5959
 
Changes
Submitted 2009-11-23 at 20:10 (Diana Tandru)
Application 2010-11-10 at 16:35 (Diana Tandru)
Decision/Predication 2010-11-10 at 17:59 (Kristiina Klaas)
Presentation 2012-04-02 at 13:48 (Mari-Liis Peets)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).