Applications - View Application
Application (2009-12-31 — 2012-03-11)
Application type: Learning object
Name: Ametlik kirjalik suhtlemine
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: -
Time of first run/use of the course/learning object: kevad 2011
 
National curriculum: Ärijuhtimise, raamatupidamise, kaubandusökonoomika rakenduskõrghariduse õppekava
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Kristiina Klaas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Haridustehnoloog
Technical implementation: Weebly, Exe Learning
Why is this course/module needed: Asjaajamise teemat toetav informatsiooni koondav õppematerjal
Study process: Õpiobjekt sisaldab järgnevaid teemasid:
- Asjaajamise normdokumendid
- Ettevõtte dokumendid (ametkirjad, protokoll, käskkiri, akt)
- Isikudokumendid (avaldus, kaaskiri, motivatsioonikiri, CV)
Evaluation of students: Õpiobjekti on koondatud enesekontrollitestid
 
Evaluation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekt vastab etteantud nõuetele ja on õppetöös kasutatav
Salary: 510
 
Presentation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Repository: Ametlik kirjalik suhtlemine
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/kirjalik_ametlik_suhtlus/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... lik_suhtlus/index.html
Presentation file: .jpg opiobjekti_avalehe_pilt.jpg opiobjekti_avalehe_pilt.jpg
 
Author
Name: Kristiina Klaas
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Haridustehnoloog
Contact phone: 329 5956
 
Changes
Submitted 2011-02-25 at 10:03 (Kristiina Klaas)
Application 2011-03-13 at 22:16 (Kristiina Klaas)
Decision/Predication 2011-03-13 at 22:16 (Kristiina Klaas)
Presentation 2011-12-20 at 13:03 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).