Applications - View Application
Application (2009-12-31 — 2012-03-11)
Application type: Learning object
Name: Näo- ja kehahooldustooted
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: -
Time of first run/use of the course/learning object: kevad 2011
 
National curriculum: Kaubandusökonoomika rakenduskõrghariduse õppekava
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool lektor
Technical implementation: eXe
Why is this course/module needed: Toetada iseseisvat õppimist ja õppematerjalide paremat kättesaadavust tööstuskaubatundmise aines.
Study process: Inimese nahk ajakeerises, hooldustoodete koostis, kosmeetikatoodete põhirühmad, hooldustoodete vajalikkus, igapäevased hooldusvahendid, erilised hooldusvahendid, taastavad hooldusvahendid, süvahooldusvahendid, kosmeetikatoodete märgistus, seadusest tulenevad nõuded, kosmeetikatoodete säilitamine, ohutusnõuded, enesekontroll, kasutatud kirjandus.
Evaluation of students: Jooksvalt auditoorsetes tundides
 
Evaluation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekt on esitletud, taotlusele vastav ning õppetöös kasutatav
Salary: 510
 
Presentation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Repository: Näo- ja kehahooldustooted
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Liina_Maasik/kosmeetikumid/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... smeetikumid/index.html
Presentation file: .pdf Liina Maasik õpiobjekt Näo- ja kehahooldustooted.pdf Liina Maasik õpiobje ... ehahooldustooted.pdf
 
Author
Name: Liina Maasik
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: lektor
Contact phone: 56261203
 
Changes
Submitted 2011-04-07 at 13:21 (Liina Maasik)
Application 2011-04-07 at 13:21 (Liina Maasik)
Decision/Predication 2011-06-01 at 15:01 (Kristiina Klaas)
Presentation 2012-04-02 at 13:45 (Mari-Liis Peets)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).