Applications - View Application
Application (2011-08-31 — 2013-03-31)
Application type: Learning object
Name: Töötajate hüvitamine
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: 3A-10/09-3399, HJ00040
Time of first run/use of the course/learning object: 2012/2013 sügissemester
 
National curriculum: ärijuhtimine ja kaubandusökonoomika
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
There are no other members
Technical implementation: eXe learning, Hot Potatoes
Why is this course/module needed: Toetab ärijuhtimise ja kaubandusökonoomika õppekavas inimressursi juhtimise ning töö- ja palgakorralduse ainet.
Study process: Õpiobjekt on loogiline jätk ametikohtade hindamise temaatikale ja aitab seostada ametikohtade hindamise töötajate hüvitamisega.
Evaluation of students: Õppijatel on hindamiseks ettevalmistamiseks enesekontrolli testid, lünktabelid, ristsõna.
 
Evaluation (2011-08-31 — 2013-03-31)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekt on esitletud ning õppetöös kasutatav
Salary: 510
 
Presentation (2011-08-31 — 2013-03-31)
Repository: Töötajate hüvitamine
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Heve_Kirikal/hyvitamine/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... /hyvitamine/index.html
Presentation file: .ppt Töötajate hüvitamise esitlus.ppt Töötajate hüvitamise esitlus.ppt
 
Author
Name: Heve Kirikal
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Juhtiv lektor
Contact phone: 329 5964
 
Changes
Submitted 2012-06-28 at 02:30 (Heve Kirikal)
Application 2012-09-14 at 21:15 (Heve Kirikal)
Presentation 2012-09-19 at 20:01 (Kristiina Klaas)
Decision/Predication 2012-09-19 at 20:01 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).