Applications - View Application
Application (2012-06-11 — 2014-02-18)
Application type: Learning object
Name: Veebikujunduse alused
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: 112218
Time of first run/use of the course/learning object: 2013 sügissemester
 
National curriculum: Majandusifosüsteemide korraldamine, rakenduskõrgharidus
Credit points: 0.5 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Lia Valdek Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lektor
Technical implementation: exe Learning
Why is this course/module needed: Puudub kompakne eestikeelne õppematerjal, millest üliõpilased saaksid ülevaate multimeedia toote loomise, kavandamise, toimetamise, kompositisooni- ja värviõpetuse põhimõtetest.
Study process: Lühikesed teooria lõigud vahelduvad näidistega ning neile lisanduvad prkatilised ülesanded.
Evaluation of students: Tagasiside andmine ja tööde hindamine toimub veebipõhises suletud õpikeskkonnas (Moodle).
 
Evaluation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Decision: Supported
Predication: Õpiobjekt vastab nõuetele ning on õppetöös kasutavav
Salary: 510
 
Presentation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Repository: Veebikujunduse alused
Course web address: http://www.lvrkk.ee/kristiina/LiaValdek/veebikujundus/index.html http://www.lvrkk.ee/kr ... ebikujundus/index.html
Presentation file: .pdf Õpiobjekti_esitlus.pdf Õpiobjekti_esitlus.pdf
 
Author
Name: Lia Valdek
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: 56712799
 
Changes
Submitted 2013-04-08 at 11:50 (Lia Valdek)
Application 2013-04-08 at 11:50 (Lia Valdek)
Presentation 2013-05-20 at 09:09 (Lia Valdek)
Decision/Predication 2013-05-20 at 09:13 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).