Applications - View Application
Application (2012-06-11 — 2014-02-18)
Application type: Learning object
Name: Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: AJK0602, AJP0602
Time of first run/use of the course/learning object: September 2013
 
National curriculum: Ärikorraldus/ ärijuhtimine; müügitöö korraldus/ kaubandusökonoomika; juhiabi; väikeettevõtlus.
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool lektor
Küllike Eichhorn  -   - 
Technical implementation: Exe, eksperdi fotod kleebitakse ja videod laetakse ülesse
Why is this course/module needed: 1) Tarbijakäitumise mõjuritest - teemakäsitluseks puuduvad nii traditsioonilised õppematerjalid, kui ka e-materjal.
2) Eriti oluline on see KÕ õppijale, et iseseisvalt omadada teema jne.
3) Õpiobjekt täiendab e-kursust TARBIJAKÄITUMISE OSAAINES (E. Vahtramäe, sept 2012)
Study process: 1. Fotografeeritud eksperdi poolt on näidistooted-pakendid, väljapanekud ja need on esitatud allkirjastatuna ning analüüsitud kujul.
2. Videod laetud e-õpiobjekti
Evaluation of students: Hindamine toimub aine raames (nt tarbijakäitumise aine müügikorralduse, kaubandusökonoomika, juhiabi loengutena jne), või alateema raames turunduse alused vm aines.
 
Evaluation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Decision: Supported
Predication: Materjal vastab nõuetele ning on õppetöös kasutatav
Salary: 468
 
Presentation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Repository: Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Eva_Vahtramae/tarbija/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... mae/tarbija/index.html
Presentation file: .pdf Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid [Ühilduvusrežiim].pdf Tarbija ostukäitumis ... Ühilduvusrežiim].pdf
 
Author
Name: Eva Vahtramäe
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: lektor
Contact phone: 53425755
 
Changes
Submitted 2013-08-19 at 10:08 (Eva Vahtramäe)
Presentation 2013-09-19 at 12:26 (Eva Vahtramäe)
Decision/Predication 2013-10-09 at 09:14 (Kristiina Klaas)
Application 2013-10-10 at 12:19 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).