Applications - View Application
Application (2012-06-11 — 2014-02-18)
Application type: Learning object
Name: Väljundlogistika
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: AJK0602, AJP0602
Time of first run/use of the course/learning object: Alates 2013 september
 
National curriculum: Ärijuhtimise ja kaubandusökonoomika rakenduskõrgharidus
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lektor
Technical implementation: Exe
Why is this course/module needed: *Teemakäsitluseks puuduvad nii traditsioonilised õppematerjalid, kui ka digi-materjali/e-objekt
*Eriti oluline on see KÕ õppijale, et iseseisvalt omandada teema jne.
Study process: Õppeobjektiks on õppematerjal, mis aitaks sügavamalt seletada väljundlogistika olemust, tähtsust, kontseptsioone, praktilist kasutamist ja mõjusid.
Õppevahend peaks aitama mõista logistika olemust läbi ettevõtte põhiprotsesside (väljundprotsesside) ja andma teadmisi nende paremaks suunamiseks.
Evaluation of students: Hindamine toimub aine raames (nt logistika aine raames erinevatel õppekavadel). Õpiobjekti alateemade kohta saab teadmiste kontrollina sooritada enesetestimise.
 
Evaluation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Decision: Supported
Predication: Materjal vastab nõuetele ning on õppetöös kasutatav
Salary: 510
 
Presentation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Repository: Väljundlogistika
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Pertti_Parna/valjundlogistika/piobjekti_eesmrk_pivljundid_ja_sihtrhm.html http://lvrkk.ee/kristi ... jundid_ja_sihtrhm.html
Presentation file: .pdf VÄLJUNDLOGISTIKA [Ühilduvusrežiim].pdf VÄLJUNDLOGISTIKA [Ühilduvusrežiim].pdf
 
Author
Name: Pertti PÄrna
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: 5288860
 
Changes
Submitted 2013-08-13 at 11:17 (Pertti PÄrna)
Presentation 2013-09-19 at 09:57 (Pertti PÄrna)
Application 2013-09-19 at 09:57 (Pertti PÄrna)
Decision/Predication 2013-10-09 at 09:12 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).