Applications - View Application
Application (2012-06-11 — 2014-02-18)
Application type: Learning object
Name: Keskmise töötasu arvutamise erisused
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: MAK1301
Time of first run/use of the course/learning object: sügis 2013
 
National curriculum: Majandusarvestus
Credit points: 1 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Ave Nukka Lääne-Viru Rakenduskõrgkool lektor
Technical implementation: eXe Learning
Why is this course/module needed: Tulenevalt keskmise töötasu arvutuse erisustest ja keerulisest metoodikast on vajalik konkreetsete näidete ja selgitustega õppematerjali. Käesolevat teemat kajastavat, komplektset ja näidetega õppematerjali ei eksisteeri. Õpiobjekt võimaldab õppijal iseseisvalt õppida ja kontrollida oma õpitud teadmisi.
Study process: Töötasu mõiste ja sisu, töötasu ja maksuarvestus, keskmise töötasu arvestus (koolituspäeva tasustamine, põhipuhkuse tasu, õppepuhkuse tasu, haigushüvitis, koondamishüvitis), töötasu maksmisega viivitamine.
Evaluation of students: Õppijad saavad tagasisidet enesekontrollitestide lahendamisel teemade läbimisel ja ülesannete lahendamisel kogu materjali läbimisel.
 
Evaluation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Decision: Supported
Predication: Materjal vastab nõuetele ning on õppeprotsessis rakendatav.
Salary: 510
 
Presentation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Repository: Keskmise töötasu arvutamise erisused
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Ave_Nukka/keskmine_tootasu/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... ine_tootasu/index.html
Presentation file: .pdf Keskmise töötasu arvutamise erisused esitlus Ave Nukka.pdf Keskmise töötasu arv ... itlus Ave Nukka.pdf
 
Author
Name: Ave Nukka
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: lektor
Contact phone: 5223153
 
Changes
Submitted 2013-08-21 at 10:35 (Ave Nukka)
Application 2013-08-29 at 08:14 (Ave Nukka)
Presentation 2013-09-13 at 13:11 (Ave Nukka)
Decision/Predication 2013-09-16 at 09:27 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).