Repository - View
Title
-/5
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil
School Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Entry type: Learning material
Abstract: Tutvustada ühe hariduslike erivajadustega (HEV) laste allrühma - õpiraskusega õpilase - iseärasusi, õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.
Curriculum: Haridustehnoloogia
Target group: Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning hariduse erispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid)
 
Learning material/object types:
Exercise/Assignment
Graphic
Image/Photo
References
Web page
Video lecture
Learning material/object scope: Subject/Course
Difficulty: Medium
Teaching language: Estonian
 
Keywords: HEV, hariduslik erivajadus
Program: None
 
Author
Name School Occupation
Mari Tõnisson (Author) Muu õpetaja
Hene Binsol Muu õppealajuhataja
 
Files

01. Hariduslike erivajadustega õpilase arengu toetamine (Kaja Plado).mp4 (84.31 MiB)

Preview Hide

02. Õpilase erivajaduste kaardistamine (Hene Binsol).mp4 (51.2 MiB)

Preview Hide

03. Õpilase individuaalse jälgimise kaart.pdf (75.41 KiB)

04. Individuaalse arengu jälgimise kaart erinevates rühmaliikides.rtf (92.59 KiB)

05. Nõustamise kooliväline tasand (Hene Binsol).pdf (121.56 KiB)

06. Teksti analüüs ja kohandamine (Kaja Plado).mp4 (60.36 MiB)

Preview Hide

07. Teksti lihtsustamine ja kohandamine (Hene Binsol).pdf (52.21 KiB)

08. Sidusa teksti loome ja jutustamine (Kaja Plado).mp4 (37.38 MiB)

Preview Hide

09. Töövõtted (Kaja Plado).pdf (1.63 MiB)

10. bubbl.us juhend (Mari Tõnisson).mp4 (20.37 MiB)

Preview Hide

11 Makebuttons (Tuuli Koitjärv).mp4 (27.21 MiB)

Preview Hide

12. GoogleDrive - dokumendi loomine, laadimine, jagamine (Mari Tõnisson).pdf (1.13 MiB)

13. GoogleDrive - skeemi_joonise koostamine (Mari Tõnisson).pdf (257.83 KiB)

14. learningapps.org juhend (Mari Tõnisson).pdf (852.02 KiB)

15. spellic.com juhend (Mari Tõnisson).pdf (748.03 KiB)

16. purposegames.com juhend (Tiia Salm).pdf (600.4 KiB)

17. kubbu.com juhend (Merike Hein).pdf (1.31 MiB)

18 SEN Teacher juhend (Mari Tõnisson).pdf (499.53 KiB)

 
Creative Commons licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Estonia (CC BY-NC-SA 3.0 EE) .
Published: 2014-12-12 at 18:28 (Egle Kampus)
Changed: 2016-12-13 at 09:25 (Mari Tõnisson)
Estonian Information Technology Foundation for Education is not responsible for the quality of the content and/or its technical implementation under each repository entry.

People who are using this learning material/object (0):

There are no registered users of this learning material/object. If you are using this material/object, please log in and tell us!

Comments (0):

There are currently no comments.

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).