Konkursid õpetajatele

Uued lähenemised õppetöös, uudsed innovaatilised metoodikad ja täiustunud tehnoloogiavõimaluste kasutamine loovad eelduse muuta õppimine ja õpetamine kaasahaaravaks ja põnevaks.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub kõikidele õpetajatele ja õppejõududele võimaluse esitleda ja jagada kõikide oma kolleegidega uut moodi hariduse omandamist klassiruumis ja sellest väljapool. Ootame teid osalema 2014/2015 õppeaasta konkurssidele, millede eesmärgiks on tõsta õpetajate ja õpejõudude digipädevusi ning "digiajastada" õppeprotsessi.

 

Õpetajatele toimub 2014/2015 õppeaastal kaks konkurssi:

Küsimuste korral võta ühendust!

Inga Kõue

HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht

Tel. 6285 889

E-post: inga.koue@hitsa.ee


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.