Metoodika konkurss "Tipptund"

Konkurss "Tipptund" on lõppenud.

Konkursi eesmärgiks oli tutvustada videofilmi kaudu häid levinud praktikaid erinevate innovaatiliste metoodikate rakendamiseks õppetöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

 

Konkursil osalemiseks tuli:

  • Valida üks teema oma õpetatavas valdkonnas, mille metoodika ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused ja vahendid on ka teistele eeskujuks.
  • Leppida kokku mõne kolleegi või õppijaga, kes valitud metoodika rakendamise õppetöös üles filmib.
  • Toimetada film viie kuni seitsmeminutiliseks looks, mis tutvustab rakendatud metoodikat ja selle tulemusi.
  • Riputada video üles Youtube’i koos märksõnaga ’tipptund’.

Boonuspunkte sai filmi hea tehnilise lahenduse (teostus ja terviklikkus) eest.

 

 


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.