Õpilaskonkursid 2014/2015 õppeaastal

Õpilaskonkursside eesmärgiks on väärtustada õppimist kui loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja IKT vahendite kasutus omavahel ühendada.

 

2014/2015 õppeaastal on HITSA välja kuulutanud kaks õpilaskonkursi.

 

Konkursitööde hindamiseks on HITSA välja töötanud hindamismudeli, mis on ühtlasi abivahendiks ja juhendiks õpilaste konkursitööde loomisel.

 

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.