Konkursitööde hindamismudel 2014

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus töötas 2014. aastal välja õpilaste konkursitööde hindamiseks mudeli, mille loomise aluseks on võetud Microsofti Innovative Teaching and Learning õpilastööde kodeerimise juhend „21st CLD Student Work Rubrics“ (21st Century Learning Design).

Hindamismudeliga hinnatakse viite hindamiskriteeriumi:

  • Koostöö
  • Teadmiste kasv ja interdistsiplinaarsus
  • Probleemide lahendamine ja innovaatilisus
  • IKT vahendite kasutamine
  • Visuaalsus ja kvaliteet

Hindasmudel on kätte saadav SIIT


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.