Digiloovtööde konkurss Lahe Asi

2014/2015 õppeaastal toimub õpilastele digiloovtööde konkurss "Lahe Asi", mille eesmärkideks on:

  • pakkuda õppijatele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust,
  • näidata oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja
  • anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile.

Konkursile ootame alates alushariduse õppijatest gümnaasiumiastme õppijateni välja põnevaid ja uudse lahendusega loovtöid, mida saab iseloomustada sõnaga „lahe asi“ ning millel on uute teadmiste  saavutamist toetav väljund. 

Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda Innovatsioonikeskuse veebilehel http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/20142015-digiloovtoode-konkurss-lahe-asi   

 

Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 16. märts 2015 a.

 

Lisainformatsioon:

Julia Šmakova

HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht

e-mail julia.smakova@hitsa.ee


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.