ProgeTiiger õpilaskonkurss 2014

ProgeTiiger programmi raames toimub 2014. aasta sügisel esmakordselt õpilaskonkurss, mille eesmärk on toetada ja arendada õppijate tehnoloogilisi võimeid ning pakkuda võimalust tehnoloogia vallas ennast proovile panna.

Konkursi läbivaks teemaks on „Tuleviku õpperuum 2050“, mille all mõeldakse nii füüsilist kui ka virtuaalset ruumi. 

Konkurss kestab 15. septembrist 2014 kuni 24. jaanuarini 2015 ning koosneb kolmest põhietapist:

  • Code Week 11.-17. oktoober
    Maakondlikud voorud üle Eesti, mille käigus esitlevad õppijad oma konkursitööd ning saavad tagasisidet konkursitöö täiustamiseks.
  • Code Vision 10.-30. november
    Konkursitööde avalik ja žürii hindamine, parimad pääsevad finaali.
  • Code Finale 24. jaanuar 2015
    Superfinaal Tallinna Lauluväljakul

Konkursil saavad osaleda alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õppijad (5-19 eluaastat).

Konkursi täpsemate tingimustega saab 

tutvuda ProgeTiiger veebilehel http://progetiiger.ee/konkurss

 

Lisainformatsioon:

Mari-Liis Peets

ProgeTiiger programmijuht

mari-liis.peets@hitsa.ee


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.