Kontakt

Lisainfo konverentsi kohta:

innovatsioonikeskus@hitsa.ee 

tel: +372 628 5819


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.