Kava
Neljapäev, 7. november 2013
 
Kellaaeg

Teema

Juhib
11.00-11.30 Registreerimine, hommikukohv  
11.30-11.45

AVASÕNAD

 
11.45-13.30

I PLENAARSESSIOON

 

„KUI TE EI MÕTLE TULEVIKUST, SIIS SEDA KA EI TULE“  John Galsworthy                               

 

Tuleviku kool - uut moodi keskkond, uut moodi oskused (slaidid)

Kristi Vinter, Tallinna Ülikool

                                                                          
Tuleviku kool - uut moodi "klassiruum" (slaidid)

Margus Pedaste, Tartu Ülikool


Pikakannu kool - ellujäämiskursus (slaidid)

Ave Tamra, Ühing Pikakannu Kooli Areng

 
Piret Lehiste
13.30-14.30 Lõuna  
14.30-16.00 I PARALLEELSESSIOON  
 
 
LOOVUS SÜNNIST SURMANI (slaidid)
 

Loovus on olemas igas inimeses ning ka riiklikesse õppekavadesse on loovuse kui pädevuse arendamine sisse kirjutatud. Samas eeldab loovuse avaldumise toetamine spetsiaalsete tehnikate tundmist ja kasutamist.
Sessioonis käsitletakse loovuse avaldumise toetamise võimalusi ning tehakse läbi ka praktilisi harjutusi loovuse toetamiseks.  

 
Eda Heinla
 
 

AVATUD VÕI SULETUD - SELLES ON KÜSIMUS

 

Hariduse eesmärk on läbi ajaloo olnud teadmiste jagamine ja läbi selle ühiskonna arengusse panustamine - seda eesmärki toetavad tänapäeval lisaks formaalsetele haridusasutustele ka vabatahtlikud algatused. Avatud hariduse edendajad jagavad oma kogemusi avatud õppematerjalide loomisest ja sisu litsentseerimisest. Kuidas mõjutavad avatud sisulitsentsid tänapäeva haridusmaastikku ning millised karid võivad litsentside vääral kasutamisel meie ette kerkida.

 

Avatud hariduse edendamine - miks me seda teeme (slaidid)

Robert Peetsalu, KAE Kool

Tõnis Kusmin, Silmaring.ee

Kristjan Korjus, Tartu Ülikool

 

Autoriõguse ja litsenseerimise mõjud avatud haridusele 
Karel Zova, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (slaidid)

 

Marko Puusaar
 

SÕBRALIK ÕPE - VÕÕRANDUNUD ÕPPE LÕPP TULEVIKU KOOLIS 

 

Tuleviku kooli tähtsaim alustala on sisult kaasaegne, tähendusrikas ja õpilasele mõistetav ainekäsitlus, mis on edasi antud sõbralikus, koostööd soodustavas vormis. Töötoas tutvustatakse sõbraliku õppe mudelit. Arutleme koos, mida, miks ning kuidas oleks vaja teha teisiti, et saaks öelda, et ainetund on Eestis oma ajast ees. 

 

Tiia Lister, Margus Saks, MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (slaidid)

 

Tiia Lister
 

VAGA VESI, SÜGAV PÕHI – PÕNEVAD, AGA VÄHEKASUTATUD VAHENDID MOODLE`S 

 

Moodle'i kõige populaarsemad õpitegevused on statistika järgi Ülesanne, Foorum ja Test. Pingerea viimases otsas leiab aga palju põnevaid vahendeid, mida on seni kahetsusväärselt vähe e-kursustel rakendatud. Töötoas paneme käed külge kolmele sellisele tegevusele: Õpikoda, Tund ja Andmebaas.

 

Veronika Rogalevitš, Tallinna Ülikool

Marju Piir, Tartu Ülikool

Juri Tretjakov, Eesti Infotehnoloogia Kolledž

 
Veronika Rogalevitš
 

Loovustuba

Fruktodisain

 

Sügis on aeg, mil värske kodune puu- ja juurvili on igapäevaselt meie toidulaual  vabalt saadaval. Arendame oma loovust ning õpime kuidas seda põnevalt pakkuda.

 

 
16.00-16.30

Kohvipaus

 
16.30-18.00

II PARALLEELSESSIOON

 
 
KAS TÄNASED VÄÄRTUSED JA PÕHIKOMPETSENTSID ON HOMSE TULEVIKUKOOLI ALUSTALAD?
 

Tänaste õpilaste õppimisvõimalused on tehnoloogiat silmas pidades vägagi muutunud, mis muudab nii õppimist kui ka õpetamist. Samas ei tohi unustada, et palju sõltub ka meie väärtushinnangutest ja tõekspidamistest. Niisiis mida me tähtsustame, kas tehnoloogilisi vahendeid või inimest? Kas mõtleme jätkusuutlikult? Kuidas me õpilasi toetame ja mida rõhutame? Need on küsimused, millele püüame koos vastuseid leida ja otsida üles need alustalad, mis on alati nii õpetajat kui ka õpilast aidanud, sõltumata töövahendist, mida ta iga päev kasutab.

 
Sirje Klaos, Tallinna Ülikool (slaidid)
 
Caroline Kearney, EUN & KeyCoNet projekti koordinaator (inglise keeles)
 
Karin Taalik
 
PLAGIAAT HARIDUSES - TRENDIDEST, ENNETAMISEST JA TUVASTAMISEST
 
Sessioon keskendub plagiaadile haridusmaastikul, kus erinevate haridustasemete inimesed räägivad hetkeolukorrast ning plagiaadi ennetamise ja tuvastamisega seonduvatest küsimustest ning aspektidest.
 

Plagiaat üldhariduskoolis (slaidid)

Piret Joalaid, Pelgulinna Gümnaasium

 

Loometööst ja loomevargusest kõrghariduses (slaidid)

Siret Rutiku, Tartu Ülikool

 

Plagiaadituvastussüsteemi tutvustus
Mart Randala, OÜ Ideelabor

 

Jüri Lõssenko
 

B haara kaasa

Y oma

O enda

D digivahend

 

Heidame pilgu ühele tulevikustsenaariumile, arutleme mil moel selleks valmistuda ning koostame gruppides stsenaariumi eelnevalt tutvustatud ja grupi poolt välja valitud mobiilse rakenduse kasutamiseks õppetöös.

 

Anneli Rumm, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Ragnar Õun, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Anneli Rumm
 

Loovustuba

Keraamikakoda: kausi tegemine

 

Arendame oma käelist oskust ning loovust. Tutvume savi kui ammendamatu võimalustega materjali omadustega. Valmistame väikese kausi, mille saab pärast glasuurimist ning ahjus põletamist kaasa võtta.

 

 
19.30-23.00

Vastuvõtt Olustvere Mõisas

         

 

 

Reede, 8. november 2013

Kellaaeg Sisu Juhib
09.30-11.00 III PARALLEELSESSIOON  
 

MILLINE ON TULEVIKU KOOL?

 

Õpilane, õpetaja, koolimaja - kas tuleviku kool on midagi ebamäärast kuskil kaugel või kas saame ise midagi muuta juba täna?

Siit sessioonilt ei saa te kaasa paberil juhiseid, kuidas midagi tegema hakata. Te saate siit ideid, uusi mõtteid ja laiema vaatenurga oma igapäevasele tööle.

Toome näiteid erinevatest algatustest ja tegevustest, kus uudne lähenemine klassiruumile, õppimisele või tehnoloogiale nii haridusele kui õpilastele juba rakendub.

 

Hedvig Evert, Embassy of Education

Villu Mengel, Tallinna Sikupilli Keskkool (slaidid)

Hendrik Noor, Leiutajate Külakool (slaidid)

Elo Allemann, HITSA Innovatsioonikeskus (slaidid)

 
Signe Ambre
 

ÕPETAJA KUI ARTIST

 

Õpetaja on kui näitleja, kelle ülesanne iga tunni ning loengu käigus on esitada infot huvitavalt ja innustavalt või ärgitada õppijaid ise teadmisi otsima. Mitmed meist on sündinud esinejad aga paljud seda ei ole… Millele pöörata tähelepanu avaliku esinemise puhul? 

 

Kehahoiak ja hääl kui töövahend.

Garmen Tabor, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 

Marko Puusaar
 

TOO TULEVIK KLASSIRUUMI - LOOVUST TOETAVAD ÜHISTÖÖVAHENDID

Praktiline töötuba

 

Rühmatööst veebikonverentsini

Tutvustakse Anymeeting veebikonverentsi vahendit ja rühmatöö läbiviimise ühistöövahendeid, mida saab kasutada rühmatöö erinevates etappides.

Siret Lahemaa, Lauka Põhikool (slaidid)

 

Ründame veebitahvleid!

Tutvustatakse erinevaid veebitahvleid ajurünnaku läbiviimiseks.

Taimi Dreier, Pärnu Ülejõe Gümnaasium (slaidid)

 

Aeg on kolida õpilaste juurde!

Tutvustatakse Bloggeri kasutamine võimalusi ühistööks. Tuuakse näited kujunduskursuste toimisest Bloggeri ja Facebooki abil.

Katrin Kisand, Tartu Kunstikool (slaidid)

 

Varje Tipp
 

Loovustuba

Leivatöökojas leivakaku tegemine

 

Sukeldume leiva valmistamise saladustesse. Saame teada kuidas meie esivanemad leiba tegid. Valmistame väikese leivakaku iseendale rõõmuks või hoopis sõbrale kinkimiseks.

 

 
11.00-11.30

Kohvipaus

 
11.30-13.30
II PLENAARSESSIOON
 
JULGE OLLA LOOV
 

Õpetaja kui roll

Haide Männamäe ja Toomas Tross

 

Netist netis sündinutele (slaidid)

Elo Allemann, HITSA Innovatsioonikeskus

 

Kuidas soodustada loovust ja ettevõtlikkust koolis (slaidid)

Liina Tamm, Konguta kool

 

Piip ja Tuut
13.30-14.30
Lõuna
 
14.30

ÄRASÕIT, BUSSID TALLINNASSE JA TARTUSSE    

 

HITSA Innovatsioonikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.