Õppevara kvaliteet ja kvaliteedimärgi taotlemine

Õppevara kvaliteediga seotud materjalid ja kvaliteedimärgi taotlemisprotsess on kolinud uutele aadressitele! 

 

Uued asukohad on toodud allpool:

 • Kvaliteetse õpiobjekti loomise juhend, mis valmis e-õppe kvaliteeditöörühmast 2012. aasta lõpus. Materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest.
 • Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend, mis on kirjutatud e-õppe kvaliteedi töörühma poolt. See on samm-sammuline käsiraamat, mille abil luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded – kokkuleppelised kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess nõuetele vastavaks.
 • Eneseanalüüsi vahend, mis on vajalik eelkõige e-kursuse loojale endale. Eneseanalüüsi läbiviimise eesmärgiks on teadvustada loodud kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida kursuse arendamise võimalused. NB! Eneseanalüüsi täitmiseks on vaja HITSA Konkursveebis ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida. Juhul, kui Sa ei ole veel konkursiveebi kasutaja, siis peaksid ennast ühekordse tegevusena kasutajaks registreerima
 • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjelduse ja selles osalemise juhised. 2008. aastal alguse saanud traditsioon jätkub ning selle tulemusel märgitakse iga-aastaselt ära kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused, tunnustatakse nende loojaid, nimetatakse „Aasta e-kursuse“ auhinna kandidaadid ning antakse tagasisidet e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele e-kursuse parandamiseks.

 

Küsimuste korral võta ühendust!
Jüri Lõssenko
HITSA Innovatsioonikeskus

Tel: 6 285 816 
E-post: jyri.lossenko@hitsa.ee

 


Uudised

13. oktoobrist on avatud „E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusvoor, mis on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele. Sel aastal on esmakordselt oodatud osalema ka üldhariduskoolide õpetajad Tiigrihüpe Koolis programmi raames.

 

„E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusi on võimalik esitada ja vajadusel muuta kuni 5. jaanuarini 2015 (k.a.). Taotlusvooru tulemuste avalikustamine ning parimate tunnustamine leiab aset 16. aprillil 2015.

 

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessiga tutvuda saab lähemalt lugeda ning taotlust esitada kvaliteediveebist.

 

 

 

Jüri Lõssenko

2014-01-23 12:47
Muudetud: 2014-01-23 18:32
 

6. jaanuaril lõppes taotluste esitamine „E-kursuse kvaliteedimärk 2014“ taotlusvooru. Kokku osaleb tänavu kvaliteedimärgi taotlemise protsessis 60 e-kursust. Õppasutuste lõikes on jagunemine järgnev:

 • Tartu Ülikool – 9 kursust
 • Eesti Maaülikool – 2 kursust
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 5 kursust
 • Sisekaitseakadeemia – 4 kursust
 • Tallinna Tehnikaülikool – 18 kursust
 • Tallinna Ülikool – 2 kursust
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor – 1 kursus
 • Estonian Business School – 1 kursus
 • Tartu Kutsehariduskeskus – 2 kursust
 • Eesti Mereakadeemia  – 1 kursus
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž – 2 kursust
 • Tallinna Tööstushariduskeskus – 13 kursust 

 

Kursuste hindamise periood on tänavu 28. jaanuar - 03. märts 2014. Taotlusvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt 17. märtsil 2014. Vastava info edastatakse e-õppe listi ning avalikustatakse e-õppe portaalis www.e-ope.ee.

 

Lisainfo:

Kai Peiel

HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht

kai.peiel@hitsa.ee

 
Kai Peiel

2013-10-22 09:51
Muudetud: 2013-10-22 09:52

Veel 28. oktoobrini on kutse- ja kõrgkoolide õppejõududel võimalik liituda kursusega Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks. Koolitus toimub veebipõhisena vahemikus 21.10.2013 - 17.11.2013.

Koolitusel osalejad saavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas luua e-kursuseid, mis arvestavad õppijate nõudmisi ja ootuseid. Koolitusel kirjeldatakse, millistele tingimustele vastab kvaliteetne e-kursus, selle edukas läbija teab, kuidas luua oma esimest kursust, oskab teostada eneseanalüüsi ning e-kursuseid kriitiliselt hinnata, samuti edasi arendada juba loodud e-kursuseid. Koolitusel osalemine annab hea ettevalmistuse e-kursuse kvaliteedimärgi konkursile esitamiseks.

Kursuse sisu:

- E-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tutvustus
- Kvaliteetse e-kursuse nõuded
- Kvaliteedimärki omavate kursuste näited
- Ülevaade eneseanalüüsi meetoditest
- Eneseanalüüsi teostamine
- Valitud teemad e-kursuse parandamiseks:
  - sisupakettide loomine ja kasutamine
 - interaktsioon ja aktiivõppe meetodid e-kursusel
 - õppejõu rollid e-kursuse läbiviimisel

E-õppe koolitusprogrammi kursustel osalemist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm PRIMUS.
Koolituse läbiviijaks on Lehti Pilt Tartu Ülikoolist, koolituse lähema infoga tutvuda ning registreeruda saab siit.

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?
E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset. Kvaliteedimärkide väljaandmise protsessi koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus ning kvaliteedimärki saavad taotleda kõik e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi kuuluvate õppeasutuste õpetajad ja õppejõud. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärgi taotlemise protsessiga saate lähemalt tutvuda siit.
 

Koolituse lisainfo:
Triin Pajur
Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel: 651 0107
mob: 57 503 545

Triin Pajur

Neljapäeval, 25. aprillil toimunud e-Õppe Arenduskeskuse võrgustik võrgutab seminari „Ka sisaliku tee jätab kivil jälje“ vastuvõtul Tallinna Teeninduskoolis kuulutati välja tänavused aasta e-kursuse stipendiumi saajad.

 • Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Ülikooli konsortsiumis anti välja Tallinna Ülikooli kursusele "Digitaalsete õppematerjalide koostamine" (autor Hans Põldoja);
 • Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis anti välja Tallinna Tehnikakõrgkooli kursusele "Ehituse organiseerimine + projekt" (autor Aivars Alt).

Aasta e-kursuse stipendiumiga tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silmapaistnud e-kursuste autoreid. Kaks stipendiumit suurusega 2000€ antakse välja ühele e-Kutsekooli ning ühele e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva õppeasutuse e-kursusele. Tegemist on stipendiumiga, mida antakse välja üks kord aastas. Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja julgustada kvaliteetsete e-kursuste väljatöötajaid.

 

Loe lähemalt.

Marit Dremljuga-Telk

2013-01-17 14:07
Muudetud: 2013-03-12 10:59

7. jaanuaril lõppes taotluste esitamine „E-kursuse kvaliteedimärk 2013“ taotlusvooru. Kokku osaleb tänavu kvaliteedimärgi taotlemise protsessis 66 e-kursust. Õppasutuste lõikes on jagunemine järgnev:

 • Tartu Ülikool – 20 kursust
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – 12 kursust
 • Eesti Maaülikool - 6 kursust
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 9 kursust
 • Sisekaitseakadeemia – 4 kursust
 • Tallinna Tehnikaülikool – 4 kursust
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus - 3 kursust
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – 2 kursust
 • Tallinna Ülikool – 2 kursust
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor – 1 kursus
 • Tartu Kunstikool – 1 kursus
 • Tartu Kutsehariduskeskus – 1 kursus
 • OÜ Teooria – 1 kursus

 

Kursuste hindamise periood on tänavu 28. jaanuar - 04. märts 2013. Taotlusvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil 2013. Vastava info edastatakse e-õppe listi ning avalikustatakse e-õppe portaalis www.e-ope.ee.

 

Lisainfo:

Marit Dremljuga-Telk

e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi projektijuht

marit@eitsa.ee

Marit Dremljuga-Telk

PRIMUS programmi toel oleme välja andnud trükise „Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks“ täiendatud kordustrüki.

Trükised toimetatakse kõikidesse partnerkoolidesse haridustehnoloogide abiga detsembrikuus.

 

 
 
Lisainfo:
Marit Dremljuga-Telk
e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi projektijuht
Tel 6285825 / 5102506
E-mail: marit@eitsa.ee
 

 

Marit Dremljuga-Telk

2015-10-12 09:09
Muudetud: 2015-10-12 09:11

12. oktoobrist on avatud „E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016“ taotlusvoor, mis on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele ja üldhariduskooli õpetajatele. 

 

„E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016“ taotlusi on võimalik esitada ja vajadusel muuta kuni 11. jaanuarini 2016 (k.a.). Taotlusvooru tulemuste avalikustamine ning parimate tunnustamine leiab aset 14. aprillil 2016.

 

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessiga tutvuda saab lähemalt lugeda ning taotlust esitada kvaliteediveebist.

Katrin Kiilaspää

Eilse päevaga lõppes taotluste esitamine „E-kursuse kvaliteedimärk 2012“ taotlusvooru. Kokku osaleb tänavuses taotlusvoorus 48 e-kursust. Õppasutuste lõikes on kursuste jagunemine järgnev:

 • Tallinna Ülikool - 12 kursust
 • Tartu Ülikool – 9 kursust
 • Tallinna Tehnikaülikool – 5 kursust
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 6 kursust
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž – 5 kursust
 • Sisekaitseakadeemia – 3 kursust
 • Eesti Maaülikool – 1 kursus
 • Estonian Business School – 1 kursus
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus – 1 kursus
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused – 1 kursus
 • Kuressaare Ametikool – 1 kursus
 • Tallinna Pedagoogiline Seminar – 1 kursus
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – 1 kursus
 • Tartu Kunstikool – 1 kursus

Kursuste ametlik hindamise periood algab 26. jaanuaril ja lõpeb 27. veebruaril 2012. Lõplikud taotlusvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt 16. märtsil 2012. Vastava info saadame e-õppe listi ning avalikustame e-õppe portaalis.

 

Lisainfo:

Marit Dremljuga-Telk

e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi projektijuht

marit@eitsa.ee

Marit Dremljuga-Telk

2012-03-08 08:43
Muudetud: 2012-03-08 08:45

„E-kursuse kvaliteedimärk 2012“ taotlusvoor on selleks korraks läbi ning meil on rõõm teha teatavaks tulemused. Kvaliteedimärgi saanud e-kursuste autorite vastuvõtt toimub e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsi „Õpetamine ja õppimine digiajastul – müüdid ja tegelikkus“ raames 12. aprillil kell 20:00 Tallinnas Lillepaviljonis. Vastuvõtul antakse pidulikult üle kvaliteedimärgi tunnistused ning kuulutatakse välja aasta e-kursuse stipendiumi saajad. Loe tulemustest lähemalt siit.

Marit Dremljuga-Telk

Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.