E-kursuse kvaliteedimärk

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tervikliku kirjeldusega saate tutvuda siin.

 

Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele ning üldhariduskoolide õpetajatele.

 

Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

Kvaliteedimärgi taotlemiseks esita oma kursuse eneseanalüüs, avaldus ning organisatsiooni retsensioon. Saad seda kõike teha elektroonselt, täpsemalt:

  1. Logi end e-õppe kvaliteedi veebilehel ID-kaardiga sisse. Juhul kui Sa ei ole veel www.e-ope.ee kasutaja, siis peaksid ennast kasutajaks registreerima;
  2. Vii läbi eneseanalüüs ja esita see kvaliteedimärgiprotsessi;
  3. Täida avalduse vorm. Eneseanalüüsi vormi täitmise järel avaneb võimalus esitada avaldus e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks;
  4. Organisatsiooni retsensiooni vorm tuleb täita eraldi ning selle saate avalduse täitmise käigus lisada manusena. Organisatsiooni retsensiooni peab täitma organisatsiooni poolt valitud isik (nt programmi- või õppekava juht, õppealajuhataja jne) ja allkirjastama taotleja otsene juht. Eelistatud on digiallkirjastatud retsensioon. Juhul kui selleks puudub võimalus, siis võib laadida üles ka sisseskäneeritud allkirjastatud dokumendi või allkirjastamata dokumendi. Viimasel kahel juhul tuleb saata allkirjastatud originaalretsensioon kindlasti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusse posti teel aadressile: HITSA Innovatsioonikeskus, Akadeemia tee 21/1, 12614 Tallinn. Märksõnaks "kvaliteedimärk".

Juba esitatud dokumente (eneseanalüüsi, avaldust ja retsensiooni) saate vajadusel muuta kvaliteedimärgi taotluste esitamise tähtajani.

 

Kuidas e-kursusi hinnatakse?

Pärast kvaliteedimärgi taotleja esitatud avalduse, eneseanalüüsi ja organisatsiooni retsensiooni laekumist hindab kursust e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on väljatöötatud vorm, mis põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.

 

Tulemus?

Taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele välja kvaliteedimärk. Kõikidele taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse HITSA Innovatsioonikeskuse kaudu hindamismeeskonnalt laekunud tagasiside kursuse parendamiseks.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena nimetatakse „aasta e-kursuse“ nominendid. Aasta e-kursuse tiitliga  tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silma paistnud e-kursuste autoreid ning aasta e-kursuse saavutanud autoritele antakse üle auhind. Auhinnafond on 6000 €, mis antakse välja ühele e-Kutsekooli, e-Ülikooli konsortsiumisse ning Tiigrihüpe Koolis kuuluva õppeasutuse e-kursusele. Auhindade eesmärk on tunnustada ja julgustada kvaliteetsete e-kursuste väljatöötajaid.

 

Tähtajad!

"E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016" taotlusvoor on avatud kuni 11. jaanuarini 2016.


Küsimuste korral võta ühendust!
Jüri Lõssenko
HITSA Innovatsioonikeskus
Projektijuht
Tel 5267648/6 285 816
E-mail: jyri.lossenko@hitsa.ee


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.