E-kursuse kvaliteedimärk 2009

E-kursuse kvaliteedimärk 2009 on välja antud järgmistele e-kursustele:

 1. VEEBITEHNOLOOGIAD
  Tauno Hanni / Tartu Kutsehariduskeskus
   
 2. SISSEJUHATUS REKLAAMI: PIIRIDEGA LOOVUS JA REEGLITEGA MÄNG (TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUS)
  Merit Karise / Tartu Kunstikool
   
 3. AGROKEEMIA
  Katrin Uurman / Räpina Aianduskool
   
 4. DOKUMENDIHALDUS. ASJAAJAMINE.
  Anu Laas / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
   
 5. ISESEISVA SPORTIMISE ÕPETUS
  Virgo Õitspuu
  / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
   
 6. PUHASTUS- JA KORRASTUSTÖÖD
  Endla Kuura / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
   
 7. INSENERIGRAAFIKA
  Peeter Kukk
  / Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
   
 8. VÄÄRTEOMENETLUS I, PK060
  Ülle Vanaisak
  / Sisekaitseakadeemia
   
 9. MAKROÖKONOOMIKA
  Lembit Viilup
  / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
   
 10. RISKEERIV KÄITUMINE LIIKLUSES, SEDA MÕJUTAVAD TEGURID JA ENNETAMISE VÕIMALUSED
  Diva Eensoo
  / Tartu Ülikool
  Kaasaautorid: Marika Paaver, Riina Häidkind / Tartu Ülikool; Heli Ainjärv / Tallinna Ülikool; Urve Sellenberg / Maanteeamet; Dago Antov / Tallinna Tehnikaülikool
   
 11. SURMAKULTUURIST
  Tiia Ristolainen 
  / Tartu Ülikool
   
 12. BIOLOOGIAALANE SAKSA KEEL I
  Katrin Koorits
  / Tartu Ülikool
   
 13. GERIAATRILINE SEISUNDI HINDAMINE
  Kai Saks
  / Tartu Ülikool
  Kaasautor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 14. PIIBEL ÕHTUMAISE KULTUURI ALUSTEKSTINA A
  PIIBEL ÕHTUMAISE KULTUURI ALUSTEKSTINA B
  Ain Riistan
  / Tartu Ülikool
  Kaasautor: Pille Valk / Tartu Ülikool
   
 15. MAASTIKUSEMIOOTIKA
  Kati Lindström
  / Tartu Ülikool
   
 16. VEEBIPÕHINE SAKSA KEELE KURSUS ALGAJAILE
  Malle Rebane
  / Tartu Ülikool
  Kaasautorid: Kersti Reppo, Marju Piir / Tartu Ülikool
   
 17. AUTOMATISEERIMISTEHNIKA
  Tauno Otto
  / Tallinna Tehnikaülikool
  Kaasautorid: Vello Reedik, Martin Śarkans / Tallinna Tehnikaülikool; Peeter Tars / Hardmeier AD OÜ
   
 18. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON II
  Egle Saaremäe 
  / Eesti Maaülikool
  Kaasautorid: Toomas Tamm, Karl Mägi / Eesti Maaülikool

   

"Aasta e-kursus 2008/2009" stipendiumi kandidaadid:

 1. VEEBITEHNOLOOGIAD
  Tauno Hanni 
  / Tartu Kutsehariduskeskus
   
 2. RISKEERIV KÄITUMINE LIIKLUSES, SEDA MÕJUTAVAD TEGURID JA ENNETAMISE VÕIMALUSED
  Diva Eensoo
  / Tartu Ülikool
  Kaasaautorid: Marika Paaver, Riina Häidkind / Tartu Ülikool; Heli Ainjärv / Tallinna Ülikool; Urve Sellenberg / Maanteeamet; Dago Antov / Tallinna Tehnikaülikool
   
 3. AGROKEEMIA
  Katrin Uurman
  / Räpina Aianduskool

Tutvu "e-kursuse kvaliteedimärk 2009" taotlusvooru tulemusi kinnitava protokolliga.


 

"Aasta e-kursus 2009" stpiendium anti zürii otsuse põhjal välja järgmisele kursusele:

RISKEERIV KÄITUMINE LIIKLUSES, SEDA MÕJUTAVAD TEGURID JA ENNETAMISE VÕIMALUSED
Diva Eensoo
/ Tartu Ülikool
Kaasaautorid: Marika Paaver, Riina Häidkind / Tartu Ülikool; Heli Ainjärv / Tallinna Ülikool; Urve Sellenberg / Maanteeamet; Dago Antov / Tallinna Tehnikaülikool
 

Tutvu aasta e-kursus 2009 žürii protokolliga.


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.