E-kursuse kvaliteedimärk 2013

E-kursuse kvaliteedimärk 2013 on välja antud järgmistele  e-kursustele:

 1. T-400 Turundus
  Autor: Marina Nappa / Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
   
 2. Piim ja piimasaaduste hügieen
  Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool
   
 3. Geoinformaatika I
  Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool
   
 4. Geoinformaatika II
  Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool
   
 5. Maamõõtmise alused MI.0343
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
   
 6. Maamõõtmise alused MI.0243
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
   
 7. Aia kavandamine ja rajamine
  Autor: Ele Vool / Eesti Maaülikool
   
 8. Inimese elukulg (HT-11)
  Autor: Allan Lorents / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
   
 9. Maksuvõlgade sundtäitmine
  Autor: Kerly Randlane / Sisekaitseakadeemia
   
 10. Ehituse organiseerimine + projekt
  Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool
   
 11. Veetorustikud ja modelleerimine
  Autor: Raido Puust / Tallinna Tehnikaülikool
   
 12. Laste ja noorukite tegevusteraapia
  Autor: Hanna-Maria Põldma / Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
   
 13. Arvuti töövahendina
  Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool
   
 14. Digitaalsete õppematerjalide koostamine
  Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool
   
 15. FIE raamatupidamine
  Autor: Hele Moor / Tartu Kutsehariduskeskus
   
 16. Sissejuhatus rahvatervisesse
  Autor: Piret Simm / Tartu Tervishoiu Kõrgkool
   
 17. E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 18. Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid
  Autor: Ruth Tammeorg / Tartu Ülikool
   
 19. Organisatsioonikommunikatsioon I
  Autor: Tiiu Taur / Tartu Ülikool
   
 20. Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 21. Sissejuhatus erialainfootsingusse
  Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool
   
 22. Multikultuuriline haridus
  Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool
   
 23. Kolmas sektor
  Autor: Aet Kiisla / Tartu Ülikool
   
 24. Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
  Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool
   
 25. Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS´i abil) (SOZU.03.244)
  Autor: Anu Masso/ Tartu Ülikool
   
 26. Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960
  Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool
   
 27. Aktiivõppemeetodid e-õppes
  Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 28. E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (vene keeles)
  Autor: Lidia Feklistova / Tartu Ülikool
   
 29. Keskkonnaalane inglise keel
  Autor: Katrin Saks / Tartu Ülikool
   
 30. Praktiline kontratseptsioon (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=2554)
  Autorid: Made Laanpere, Kai Part, Helle Karro / Tartu Ülikool                                                                                                           
 31. Videokonverentside ja –loengute kasutamine õppetöös
  Autor: Marju Piir / Tartu Ülikool
   
 32. Uimasti- ja kriminaalpreventsioon (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=2556)
  Autor: Maria Zuravljova / Tartu Ülikool                                                                                                      
 33. B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise kursus
  Autor: OÜ Teooria
   
 34. Teaduse filosoofia
  Autor: Indrek Meos / Sisekaitseakadeemia

 

"Aasta e-kursus 2013" stipendiumi kandidaadid:

 • Ehituse organiseerimine + projekt
  Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool
   
 • Piim ja piimasaaduste hügieen
  Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool
   
 • Maamõõtmise alused MI.0343
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
   
 • Maamõõtmise alused MI.0243
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
   
 • Arvuti töövahendina
  Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool
   
 • Digitaalsete õppematerjalide koostamine
  Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool
   
 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 • Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
   
 • Sissejuhatus erialainfootsingusse
  Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool
   
 • Multikultuuriline haridus
  Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool
   
 • Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
  Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool
   
 • Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960
  Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool
   
 • Aktiivõppemeetodid e-õppes
  Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool

 

Tutvuge "E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvooru tulemusi kinnitava protokolliga.

 

Kvaliteedimärgiga tunnustatud kursuste autoritele väljastatakse vastav tunnistus, mis antakse üle e-Õppe Arenduskeskuse võrgustik võrgutab seminaril „Ka sisaliku tee kivil jätab jälje“ 25. aprillil Tallinna Teeninduskoolis.

 

Aasta e-kursuse stipendiumi saaja valiti välja hindamismeeskonnast eraldiseisva kvaliteedi töörühma poolt 2013. aasta taotlusvoorus kvaliteedimärgi pälvinud kursuste seast ning otsustati välja anda ühele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi kursuse autorile.  Stipendiumi suuruseks on 2000 eurot.

 

Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Ülikooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Ülikooli kursusele "Digitaalsete õppematerjalide koostamine" (autor Hans Põldoja). Tutvu kursusega aadressil: http://oppematerjalid.wordpress.com

Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Tehnikakõrgkooli kursusele "Ehituse organiseerimine + projekt" (autor Aivars Alt). Tutvu kursusega (sisene külalisena).

 

Tutvuge Eesti e-Kutsekooli aasta e-kursuse žürii ning Eesti e-Ülikooli aasta e-kursuse žürii protokollidega.

 

 


Repository
Repositoorium on tühi
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.